Kenniscentrum Techniek

Praktijkperspectieven

Verkenning van professionele zienswijzen over de samenwerking tussen formele en informele partijen in Purmerend.

Verslag

Recente transities in het sociaal domein hebben gezorgd voor verandering in de (financierings-) structuur van zorg en welzijn. Het huidige beleid wil hulp en ondersteuning dichterbij burgers organiseren, aangestuurd door lokale overheden. In Purmerend wordt de transitie in het sociaal werken in wijkteams sinds 2015 ingepast en uitgevoerd door welzijnsorganisatie Clup. Bijzonder aan de sociale wijkteams in Purmerend is dat deze worden georganiseerd en aangestuurd vanuit het gedachtegoed van contextgedreven werken.

Referentie Berg, J., Botman, S., & Veldboer, L. (2017). Praktijkperspectieven: Verkenning van professionele zienswijzen over de samenwerking tussen formele en informele partijen in Purmerend. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Sociaal Werken.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2017

Publicatiedatum

jan 2017

Auteur(s)

Jonathan Berg

Publicaties:

Research database