Kenniscentrum Techniek

Gedeelde concepten, verschillende concepties

SamenDOEN professionals en hun opvattingen over eigen kracht en over het samenwerken met informele partijen.

Verslag

SamenDOEN professionals en hun opvattingen over eigen kracht en over het samenwerken met informele partijen.

Referentie Berg, J., Rijnders, J., Veldboer, L., & Metze, R. (2017). Gedeelde concepten, verschillende concepties: SamenDOEN professionals en hun opvattingen over eigen kracht en over het samenwerken met informele partijen. Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Outreachend Werken en Innoveren.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 december 2017

Publicatiedatum

dec 2017

Auteur(s)

J. Berg
R.N. Metze
Jonathan Berg
Rosalie Metze

Publicaties:

Research database