Kenniscentrum Techniek

Een verbod op fossiele reclame

essentieel, maar niet voldoende

Verslag

In juni en juli 2023 zijn er door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat drie bijeenkomsten georganiseerd met sociale wetenschappers en ethici, zoals door minister Jetten tijdens een commissiedebat 'Klimaat en Energie' aan de Kamer was toegezegd. De wetenschappers en ethici hebben zich gebogen over de vraag wat de toegevoegde waarde zou kunnen zijn van een eventueel verbod op fossiele reclame voor het bevorderen van klimaatvriendelijk, niet-fossiel gedrag bij burgers. Doel van de bijeenkomsten was het opstellen van een onafhankelijk advies over deze kwestie.

Algemene conclusie wetenschappers: een verbod op fossiele reclames is essentieel, maar niet voldoende.

In het verslag kunt u meer lezen over het advies.

Referentie Bouman, T., Bolderdijk, J. W., Renes, R. J., van der Wal, A. J., Paradies, G., Roeser, S., van de Grift, L., van Uffelen, N., de Vries, G., Onwezen, M. C., Wals, A. E. J., & Aarts, M. N. C. (2023). Een verbod op fossiele reclame: essentieel, maar niet voldoende. (122 ed.) Rijksoverheid.nl. https://open.overheid.nl/documenten/19b34bce-d4eb-4b7a-8fea-3aa9e269bf44/file
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 25 oktober 2023

Publicatiedatum

okt 2023

Auteur(s)

T. Bouman
J.W. Bolderdijk
A.J. van der Wal
G. Paradies
S. Roeser
L. van de Grift
N. van Uffelen
G. de Vries
M.C. Onwezen
A.E.J. Wals
M.N.C. Aarts

Publicaties:

Research database