Kenniscentrum Techniek

Simulaad

Database met laadtransacties maakt optimalisatie van smart charging strategieën en analyse van laadgedrag in Nederland mogelijk.

Nederland heeft één van de meest uitgebreide publieke laadinfrastructuren voor elektrische voertuigen ter wereld. Informatie over laadtransacties in de vier grote steden (G4), Metropool Regio Amsterdam (MRA) en een groot deel van de overige provincies (EVnet) is nu zodanig geïntegreerd dat analyses kunnen worden uitgevoerd op meer dan 85% van de publieke laadtransacties in Nederland. Informatie over semi-publieke en private laadtransacties wordt toegevoegd in het SIMULAAD project. Deze unieke database maakt het mogelijk om effecten van verschillende smart charging strategieën op het elektriciteitsnet, de match met opwekking van duurzame elektriciteit en de elektriciteitsprijs te simuleren. Ook biedt de database de mogelijkheid om het laadgedrag van verschillende typen gebruikers zoals thuisladers, kantoorladers en bezoekers te analyseren.

Smart charging strategieën analyseren

Met het snel groeiende aantal elektrische auto’s neemt ook de vraag naar elektriciteit snel toe. Als veel laadsessies tegelijkertijd starten, bijvoorbeeld bij aankomst op het werk ’s morgens of bij thuiskomst ’s avonds, dan heeft dat een grote elektriciteitsvraag tot gevolg. Door sommige laadsessies later te laten beginnen, op te knippen in periodes, de laadsnelheid te verlagen of de auto’s elektriciteit terug te laten leveren aan het elektriciteitsnet kan de belasting van het elektriciteitsnet in de tijd worden uitgesmeerd. Slimme laadstrategieën kunnen zo de belasting van het elektriciteitsnetwerk verminderen. SIMULAAD analyseert de mogelijkheden van verschillende laadstrategieën en de effecten op de laadinfrastructuur.

Integraal laadgedrag simuleren

De database met laadsessies biedt de mogelijkheid om een gedetailleerd beeld te krijgen van het laadgedrag van typische gebruikersgroepen zoals thuisladers, kantoorladers, bezoekers van winkelcentra en taxi’s. Laadprofielen van deze gebruikersgroepen zijn de bouwstenen om het integrale laadgedrag op verschillende schaalniveau’s zoals wijk, regionaal of nationaal te simuleren.

Overstappen naar een elektrisch wagenpark

Organisaties die willen overstappen naar elektrische wagenparken vragen zich af of slimme laadstrategieën netverzwaringskosten kunnen vermijden. Simulaad onderzoekt voor enkele praktijkcases hoe de transitie naar een substantiële elektrische vloot het beste kan worden gerealiseerd, gebruik makend van smart charging strategieën.

Voor wie is dit project interessant?

De analyses zijn interessant voor verschillende belanghebbenden zoals:

  • Laadpaalexploitanten
  • Netwerkbedrijven en netwerkbeheerders
  • Energieleveranciers
  • Gemeentes en overheden
  • Particulieren

Partners

Simulaad is een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam, ElaadNL, Gemeente Amsterdam, Enpuls B.V., Pitpoint B.V., MRA-Elektrisch, RoyalHaskoningDHV en Rijkswaterstaat. Het project wordt medegefinancierd door TKI Urban Energy.

Duur project: november 2017 - maart 2020

Gepubliceerd door  Urban Technology 10 april 2019