Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Laadinfrastructuur 2.0

Gepost op: 15 dec 2015 | IDO-Laad

Nederland is een van de trotse voorlopers in elektrisch rijden. Mede dankzij een gunstig belastingregime en de ontwikkeling van een publieke laadinfrastructuur voor elektrische auto’s zijn in vier jaar tijd ruim 16.000 laadpunten uitgerold (publiek en semi-publiek). En we breiden uit, maar dan wel naar een 2.0 versie: slimmer en innovatiever.

Laadinfrastructuur 2.0 = meer data-gedreven

Met voldoende data kunnen planners optimale keuzes maken voor het plaatsen van laadpalen (waar, wanneer en welke soort laadpalen). De HvA voorziet de G4 steden en de Metropoolregio Amsterdam Elektrisch van informatie, door meer dan twee miljoen laadsessies te analyseren. Hierdoor weten gemeenten hoe hun openbare laadinfrastructuur functioneert en waar uitbreiding gewenst is. We bouwen binnen IDO-Laad voorspelmodellen waarmee gemeenten “informed decisions” kunnen nemen en voorkomen dat er onnodig laadpalen geplaatst worden of dat er op andere plekken juist schaarste ontstaat.

Laadinfrastructuur 2.0 =  slim met meer innovatie

In de 2.0 versie gaan we naar laadpleinen met meerdere palen op één dure netaansluiting. Elektrische auto’s worden bijvoorbeeld ‘uitgesteld’ geladen als energieprijzen laag staan of als er een overproductie van zonne-energie is. Deze slimme laadpleinen zijn zeker voor eigenaren van grote wagenparken die de ambitie hebben (deels) elektrisch te willen worden van groot belang. Denk aan de 160 elektrische taxi’s die op Schiphol rijden.

Laadinfrastructuur 2.0 = nieuwe technologie en sectorspecifieke aanpak

Snellaadstations, inductielaadstations en laadpalen die geïntegreerd zijn in straatmeubilair (zoals het Amsterdamse Lightwell recent heeft ontwikkeld) zijn voorbeelden van nieuwe technologieën. En ook een sectorspecifieke aanpak wordt ontwikkeld: in 2018 heeft het GVB 40 e-bussen, hoe worden die straks opgeladen?  Dat kan niet met de huidige laadpunten. En wat zijn voor city logistieke dienstverleners die elektrisch willen rijden straks strategische plekken om snel en gegarandeerd te kunnen laden?

Kortom: met Laadinfrastructuur 2.0 wordt de businesscase barrière voor de komende jaren geslecht. Maar, hoe we de 1 miljoen elektrische auto’s in 2025 moeten opladen vereist Laadinfrastructuur 3.0. Meer daarover in mijn volgend blog.

Robert van den Hoed


Auteur:

dhr.  Dr. Ir. R. van den Hoed (Robert)