Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Effectief Uitrol Beleid

Lotte de Boer & Rick Wolbertus
Gepost op: 24 apr 2018 | IDO-Laad

Sinds 2010 zijn er in Nederland oplaadpalen neergezet. In eerste instantie voor bijna iedere nieuwe elektrische auto een nieuwe paal. De afgelopen jaren zijn gemeentes overgestapt naar een nieuwe manier van het uitrollen van de laadinfrastructuur, waarbij er op basis van verbruiksgegevens gekeken wordt of er nog ruimte over is op de huidige oplaadpalen. Wordt een paal in de avonduren en ’s nachts gebruikt door iemand die in de buurt woont, dan kan iemand die bijvoorbeeld overdag wil laden van dezelfde paal gebruik maken. De uitrol is zo ingericht dat het wegvallen van een vaste gebruiker weinig tot geen invloed heeft op de omzet van een laadpaal en uit analyses blijkt dat laadpalen steeds beter gebruikt worden als gevolg van een geconcentreerde uitrol.

Lotte de Boer onderzocht voor haar afstuderen aan de bachelor Technische Wiskunde aan de Hogeschool van Amsterdam de effectiviteit van het uitrolbeleid. In het onderzoek is getest wat het effect op het verbruik van een oplaadpaal is, indien een vaste gebruiker hier geen gebruik meer van maakt. Hoeveel kWh wordt er minder geladen indien een vaste gebruiker wegvalt?

Wat is een vaste gebruiker


Om het gedrag van vaste gebruikers te analyseren is het allereerst noodzakelijk te weten wanneer iemand een vaste gebruiker is. Kort gezegd is een vaste gebruiker iemand die regelmatig op een specifieke paal laad. In de oplaaddata van de G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) kun je per paal zien hoe vaak een RFID (een unieke gebruiker) ergens laadt. Maar hoeveel sessies laden zijn voldoende sessies om te bepalen of iemand een vaste gebruiker is? Want tussen het minimum aantal benodigde sessies kan gevarieerd worden.

Een vaste gebruiker wordt vastgesteld als vaste gebruiker van een laadpaal wanneer hij/zij: ‘minimaal 10 sessies’ bij een specifieke paal laadt. Niet alleen het aantal laadsessies bepaalt of iemand een vaste gebruik er is, ook het type gebruiker is van invloed. Het is bijvoorbeeld lastig te bepalen of een Car2Go deelauto een vaste gebruiker kan zijn, aangezien de gebruikers van deze elektrische autodeelservice, variëren. De palen waar geladen wordt en wanneer, veranderen aan de hand van wie er op dat moment gebruik van maakt. Het type gebruiker: elektrische deelauto, is buiten beschouwing gelaten.

Deze variatie is getest van ‘minimaal 2 sessies’ tot ‘minimaal 20 sessies’. Naarmate er meer sessies nodig zijn om als vaste gebruiker gedefinieerd te worden, neemt het aantal vaste gebruikers per paal af. Ook zien we dat het verschil tussen het aantal vaste gebruikers afneem, naarmate het aantal sessies groter is. Met andere woorden: het verschil tussen het aantal vaste gebruikers bij de definiëring ‘minimaal 2 sessies’ en ‘minimaal 4 sessies’ is groter dan het verschil bij de definiëring ‘minimaal 13 sessies’ en ‘minimaal 15 sessies’. Het omslagpunt in dit verschil – het moment dat er vrijwel geen verschil meer is – ligt bij ‘minimaal 10 sessies’. 

 

Algemene cijfers vaste gebruikers


Aan de hand van bovenstaande definitie is de oplaaddata van de G4 geanalyseerd. Het blijkt dat vaste gebruikers een groot deel van de omzet van een oplaadpaal bepalen.

  • Bij 97% van alle laadpalen is er minstens één vaste gebruiker te herkennen.
  • Van alle gebruikers is iets minder dan 25% een vaste gebruiker.
  • Van alle laadsessies wordt 73% uitgevoerd door een vaste gebruiker; bij oplaadpalen waar zij vaker dan 10x laden.
  • Tijdens deze laadsessies wordt bijna 76% procent van de totale hoeveel kWh van een paal geladen.
  • Gemiddelde afname van een vaste gebruiker is 230 kWh per maand.

Dat een vaste gebruiker de omzet van een laadpaal met hoge mate beïnvloedt, kan betekenen dat wanneer vaste gebruikers wegvallen, dit een grote impact heeft. Om hier concreter op in te gaan is gekeken in de huidige data of er per maand verschillen zijn in het aantal vaste gebruikers en welke invloed dit heeft op de totale hoeveelheid geladen kWh op een paal per maand.

Figuur 1. Het verschil in aantal vaste gebruikers (horizontale-as) versus het verschil in totaal geladen kWh (verticale-as) ten opzichte van de vorige maand. Elk punt geeft het verschil in afgenomen kWh uur weer t.o.v. de maand er voor.

Wanneer het verschil in vaste gebruikers in afbeelding 1 positief is, zijn er ten opzichte van de maand er voor meer gebruikers. Is het verschil negatief, dan zijn er minder vaste gebruikers. In de afbeelding is een patroon te zien, waarbij het vaste aantal gebruikers meer of minder het aantal afgenomen kWh beïnvloedt.

Gemiddeld zorgt het wegvallen van een vaste gebruiker voor een vermindering van de afname met 60 kWh per maand en visa versa. Gezien de gemiddelde afname van vaste gebruiker 230 kWh per maand is, valt deze vermindering wel mee. Het lijkt er op dat in veel gevallen de ‘lege plekken’ worden opgevuld door andere gebruikers.

Ook is er gecontroleerd wat effect van het wegvallen is voor verschillende auto’s met verschillende batterijcapaciteiten. Er valt immers te verwachten dat een Tesla P100D, met een grotere batterijcapaciteit, een groter aantal kWh afneemt dan een Toyota Prius Plug-in. We zien dat het verschil in aantal afgenomen kWh per maand indien een vaste gebruiker wegvalt gelijk staat aan 2.5 keer de batterij capaciteit van de auto van vaste gebruiker. En dat het dus enigszins uitmaakt welk type auto er als vaste gebruiker wegvalt.

Wanneer een vaste gebruiker met Tesla P100D met een batterijcapaciteit van 100 kWh wegvalt, daalt het kWh met 250 kWh. Voor een Toyoto Prius Plug-in met een batterijcapaciteit van 3 kWh daalt dit met 7,5 kWh.

Hoe nu verder?


Gemeentes hebben nu inzicht in het verbruik van oplaadpalen door goede monitoring. Hierdoor kunnen aanvragen voor nieuwe palen effectiever worden behandeld. Tevens zorgt dit voor een betere business case voor de laadpaalbedrijven. Door het toenemende aantal elektrische auto’s worden er nog steeds laadpalen bijgeplaatst waardoor er een dicht netwerk van oplaadpunten ontstaat. Bij dit dichter wordende netwerk past ook een nieuwe uitrol strategie. Waarbij niet beoordeeld wordt of er nog plek is op een enkele paal, maar of het netwerk voldoende ruimte heeft voor een nieuwe elektrische auto. Lees in deze publicatie in Smart E-Mobility over hoe zo’n netwerk uitrolstrategie er in de praktijk uitziet.

 

Rick Wolbertus


Auteur:

dhr.  Ir. R. Wolbertus (Rick)

Social media: