Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Data gedreven emotie

Gepost op: 21 sep 2017 | IDO-Laad

Op 8 september diende een rechtszaak van een bewoner tegen de gemeente over de plaatsing van oplaadpaal in zijn straat. De bewoner gebruikte een van mijn eerdere blogs in zijn pleidooi en nodigde me daarom uit om de zaak bij te wonen. De zaak bevatte veel nuttige elementen over wanneer data behulpzaam kan zijn bij het uitvoeren van beleid en wanneer je aan de grens komt van de lokale realiteit en emoties een belangrijkere rol spelen.

De zaak

De bewoner, gesteund door verschillende buurtbewoners, maakte bezwaar tegen de plaatsing van een oplaadpaal die aangevraagd was door een van zijn straatbewoners. Een eerdere bezwaar procedure bij de gemeente zelf had het niet het gewenste resultaat gehad waardoor de stap naar de rechter gemaakt. De oplaadpaal, inmiddels al geplaatst, zou op een andere locatie geplaatst moet worden met name vanwege de toegenomen parkeerdruk. De gemeente heeft inmiddels als tegemoetkoming het aantal afgekruiste parkeervlakken teruggebracht van 2 naar 1.

De rechter, die de zaak uitstekend leidde, startte met de juridische formaliteiten en het bepalen van de betreffende artikelen en beleidsstukken. Daarbij liet ze ook weten dat het jammer was dat een dergelijke zaak voor de rechter moest verschijnen, iets waar beide partijen het eigenlijk wel mee eens waren. De zaak draaide uiteindelijk voornamelijk uit op het punt parkeerdruk en de invloed van oplaadpalen hierop. Een eerdere IDOlaad blog over ‘laadpaalklevers’ was aan de stukken toegevoegd om aan te tonen dat een additionele oplaadpaal niet nodig was indien huidig gebruik bij omliggende palen efficiënter was.

De data

Als onderzoeker was ik met name geïnteresseerd hoe de rechter de aangeleverde data zou interpreteren. Alhoewel het specifieke blog niet tijdens de zitting werd behandeld gaf de zaak wel een mooi inzicht in welke mate data, en analyses van data wetenschappers wel of niet van toepassing kunnen zijn in de praktijk.

De data en dashboards van IDOLaad waren erg nuttig in het bepalen of er nog capaciteit was op omringende palen binnen een straal van 250 meter. Bij de plaatsing wordt vervolgens gekeken naar geografische spreiding omdat analyses over de kwetsbaarheid van het systeem geleerd dat dit problemen kan verminderen. Parkeerdrukmetingen kunnen het gevoel dat er nooit plek is om te parkeren onderbouwen of verwerpen. In het algemeen zijn gegevens zeer nuttig voor de gemeente om beleid op te baseren en voor de rechter om te toetsen of in de wetgeving of beleid gehanteerde normen ook in deze specifieke casus correct zijn gehanteerd.

De emotie

Maar er zijn ook momenten waarop gegevens geen rol kunnen spelen. Hoe kan het dat zoiets kleins als de plaatsing van een oplaadpaal voor de rechter komt? Communicatie tussen de gemeente en bewoners was er volop geweest, toch bleef er onbegrip aan beide zijdes. De gemeente had alles gedaan om een zo gunstig mogelijke plek te kiezen, maar zat vast aan de geografische spreiding, uitzicht op het groen en nog meer. De bewoners zaten met het gevoel hun auto niet meer kwijt te kunnen en dat er stap voor stap parkeerplekken weg werden genomen door containers, oplaadpalen etc. De belevingswerelden van de twee partijen lagen te ver uit elkaar waardoor ook data anders werd geïnterpreteerd. De rechter hoopte op een compromis, maar zag al snel in dat dit voor beide partijen niet mogelijk was. Vanuit een optimaal planningsperspectief zijn dergelijke gevoelens van buurtbewoners niet te meten.

De uitspraak

De rechter zal binnen 6 weken uitspraak doen. Wat de uitspraak ook zal zijn, de zaak is een interessante leercase. De zaak de grenzen aan van hoe we de transitie naar elektrische vervoer optimaal kunnen inrichten door gebruik te maken van data. Emoties van niet-gebruikers zijn niet te vatten binnen het frame van ons computerscherm. Het toont de groeipijnen van een technologie in transitie aan, immers rijden de buurtbewoners over een aantal jaar niet zelf elektrisch? Bepaalde groepen non-gebruikers zullen pijn voelen in deze transitie die moeilijk te meten is. Alhoewel de transitie draait om de technologie, zal de (non-) gebruikers voorop moeten staan.

Rick Wolbertus


Auteur:

dhr.  Ir. R. Wolbertus (Rick)

Social media: