Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

De Europese stand van zaken

Gepost op: 18 dec 2015 | IDO-Laad

Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) bezochten het European Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicle Congress (EEVC) in Brussel. Hierin werd de huidige stand van zaken van elektrisch vervoer in Europa gegeven. De meest opvallende zaken.

Op 1 tot en met 4 december vond het 4 de European Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicle Congress (EEVC) plaats in het Diamant centre in Brussel. Tijdens dit congres komen voornamelijk Europese experts samen om de stand van zaken op het gebied van elektrisch vervoer te bediscussiëren. Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam uit het IDO-Laad team waren aanwezig op dit congres om een tweetal onderzoeken te presenteren (zie voor meer informatie hierover de publicaties Laadinfrastructuur Gebruik in de G4 en Public Charging Infrastructure Use In The Netherlands: A Rollout-Strategy Assesment) en resultaten van andere onderzoeken te horen en bediscussiëren. Een overzicht van de belangrijkste thema’s van het congres. 

‘Super’ snelladen

Verschillende oplaadpaalfabrikanten presenteerden recente ontwikkelingen waarbij onder andere blijkt dat snelladen steeds sneller wordt: we gaan van 50 kW (de huidige standaard) naar 300 tot 450 kW. Een Tesla laad je daarmee binnen een kwartier op. In Nederland zijn de voorbereidingen voor een transitie naar 150 kW al getroffen. Snelladen komt daarmee een stuk dichterbij het tanken zoals we dit nu kennen. Ook opvallend: er zijn in Europa al ruim 2700 snelladers beschikbaar. Nog steeds is dit minder dan 2% van de bestaande tankfaciliteiten maar op vakantie naar Zuid Frankrijk is inmiddels zonder meer mogelijk. 

Betekent dit het einde van de noodzaak van langzamere laders waarvan we binnen het IDO-Laad project voornamelijk laaddata van bestuderen? Het IDO-Laad team verwacht van niet. Snelladen is nu nog aanzienlijk duurder dan langzaam laden vanwege de hogere investerings- en onderhoudskosten. We verwachten dat EV-rijders snelladers zullen gebruiken als “thuiskomertje” in plaats van als standaard laadsysteem. Eenmaal thuis kan er immers goedkoper worden geladen en staat de auto toch stil. Bovendien zorgt de laadinfrastructuur thuis of ”voor de deur” er voor dat de auto aan het begin van elke dag vol is, wat in de meeste gevallen voldoende bereik geeft. Dat wil niet zeggen dat snellaadstations niet nodig zijn om voldoende bereik te kunnen bieden aan EV-rijders. Een ontwikkeling om te blijven volgen!

Remmende voorsprong

De status van Nederland en Noorwegen als koploper op EV gebied werd tijdens het congres bevestigd. Noorwegen richt zich op volledig elektrische auto’s en Nederland is koploper in plug-in hybrides en openbare laadinfrastructuur. Tijdens het congres werd zelfs een speciale ‘POLIS Dutch Session’ georganiseerd. De markt voor elektrisch vervoer in Nederland is enorm gegroeid; mede als gevolg van fiscale stimuleringsregelingen en de ontwikkeling van laadinfrastructuur.

Tijdens het congres was er ook veel aandacht uit andere Europese landen voor de Nederlandse aanpak. Nederland is een unieke proeftuin waarin we het gedrag van EV-rijders kunnen observeren en hierdoor beter kunnen faciliteren. Nederland staat, met uitzondering van Noorwegen, hier echter alleen in. Ter vergelijking: een analyse over de laadinfrastructuur in Vlaanderen leverde in 2 jaar tijd net zoveel gegevens op als Amsterdam in oktober van dit jaar. Waar Nederland een goede start heeft gemaakt, staan de ontwikkelingen in andere landen nog in de kinderschoenen.

Belangrijk voor Nederland is om deze voorsprong te behouden en ook de komende jaren te investeren om zo het doel van 1 miljoen EV’s in 2025 te kunnen behalen. De focus zal daarbij vooral liggen op volledig elektrische auto’s en daarvoor mogen we best een stukje bij Noorwegen afkijken. 

Slim netwerk

Een belangrijk Europees breed onderzoekstraject is de ontwikkeling van een slim laadnetwerk. Met in ontwikkeling zijnde technieken kan er effectief gebruik gemaakt worden van duurzame energie om je auto op te laden. Slim gebruik van de accu’s in elektrische auto’s zorgen er voor dat investeringen in het elektriciteitsnetwerk niet meer nodig zijn en dat huisbezitters met zonnepanelen energie-onafhankelijk kunnen worden. 

Ook tijdens het EEVC was er veel aandacht voor deze technieken zoals in het PlanGridEV project ( http://www.plangridev.eu/) waarin technische specificaties voor een slim netwerk worden ontwikkeld. Nederland is een ideale proeftuin voor dit soort projecten. Recent is rond Utrecht besloten om slim laden op grote schaal te testen. Als IDO-Laad team zijn we dan ook zeer benieuwd naar de effecten op het laadgedrag van EV-rijders. Lijdt dit tot een reductie in kosten en belasting op het netwerk? We zullen de data hierover nauwkeurig in de gaten houden. 

Rick Wolbertus


Auteur:

dhr.  Ir. R. Wolbertus (Rick)

Social media: