Kenniscentrum Techniek

mw.  dr. ir. E.J. Klok (Lisette)

Docentonderzoeker Water in en om de Stad
Telefoon:
0621157673
Email:
e.j.klok@hva.nl
Werkadres:
Postadres:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Expertise:
Klimaatbestendige stad
Ga naar HvA Research Database

Lisette Klok werkt gemotiveerd aan…

Lisette is onderzoeker en docent Klimaatbestendige Stad aan de Hogeschool van Amsterdam. Doordrongen van de urgentie van klimaatverandering werkt zij met veel energie en bevlogenheid aan de onderwerpen klimaat en duurzaamheid. Binnen het lectoraat Water in en om de Stad onderzoekt zij de gevolgen van klimaatverandering voor de stad en hoe steden klimaatbestendig ingericht kunnen worden.

Het gaat om praktijkgericht onderzoek op het gebied van hitte, wateroverlast en droogte. Als expert stedelijke hitte houdt Lisette zich vooral bezig met de vraag hoe steden hittebestendig ingericht kunnen worden en wat effectieve hittemaatregelen zijn. Als docent geeft Lisette les aan studenten van Built Environment, begeleidt zij afstudeerstudenten Water en is zij medeverantwoordelijk voor de minor ‘De klimaatbestendige Stad’. Daarnaast is Lisette contactpersoon bij de Faculteit Techniek voor HvA Re-set – een fundamentele omslag binnen de hogeschool om alles duurzaam te maken: onderwijs, onderzoek, gebouwen, faciliteiten en gedrag.

Werkte eerder aan…

Lisette studeerde in 1999 cum laude af als ingenieur Bodem, Water en Atmosfeer aan Wageningen Universiteit, met als specialisatie Meteorologie. Daarna promoveerde zij aan de Universiteit van Utrecht op onderzoek naar gletsjers en klimaatverandering. Lisette deed vervolgens drie jaar lang onderzoek bij het KNMI naar veranderingen in klimaatextremen in Europa en werkte daarna zeven jaar als onderzoeker en projectleider bij TNO op het gebied van stedelijke luchtkwaliteit en klimaat. In deze periode werkte zij mee aan het in kaart brengen van de oorzaken en gevolgen van het stedelijke hitte-eiland effect in Nederland. Al deze kennis en werkervaring zet Lisette nu in binnen de hogeschool om studenten op te leiden tot vakmensen, stedelijke professionals in de beroepspraktijk te ondersteunen met het klimaatbestendig inrichten van de bebouwde omgeving en de hogeschool duurzamer te maken.

Ervaring en expertise

Presenteren, doceren, onderzoeken, organiseren/voorzitten van events, verbinden van mensen op het gebied van klimaat, klimaatverandering, stedelijk klimaat, hitte in de stad, klimaatbestendige stedelijke inrichting en duurzaamheid.

Links

www.hva.nl/klimaatbestendigestad
www.hvaduurzaam.nl

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database