Kenniscentrum Techniek

Zelf hitte meten

Artikel

Als professionals en burgers gaan samenwerken ontstaan er nieuwe inzichten. In Amersfoort leidde samenwerking tussen burgers en professionals tot een completer beeld van het hitteprobleem in de stad en de aanpassingen die nodig zijn. Informatie uit de haarvaten van de stad wordt hiermee toegevoegd aan bestaande kennis.

Referentie Klok, L., van Zandbrink, L., Sijbrandij, S., & Wildschut, D. (2020). Zelf hitte meten. Stadswerk Magazine, 2020(8), 10-12. https://www.meetjestad.net/
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 13 oktober 2020

Publicatiedatum

okt 2020

Auteur(s)

Lisette Klok
Luc van Zandbrink
Sandra Sijbrandij
Diana Wildschut

Publicaties:

Research database