Kenniscentrum Techniek

Praktijkonderzoek Hitte richtlijnen

resultaten zomer 2020

Verslag

Gemeenten hebben aangegeven voor hitte behoefte te hebben aan concrete richtlijnen voor een hittebestendige stad. In het RAAK-project ‘De hittebestendige stad’ zijn naar aanleiding van deze behoefte drie ontwerprichtlijnen voor een hittebestendige inrichting van de buitenruimte opgesteld. Deze voorgestelde richtlijnen zijn in het onderzoek concreet met grenswaarden ingevuld (bijvoorbeeld 300 meter tot een koele plek, of 40 % schaduw op loopgebieden). Gemeenten vinden de gekozen richtlijnen logisch en hebben vooral nog vragen over de voorgestelde grenswaarden en de exacte definitie van koele plekken in de stad. Er is daarom nog een slag met gemeenten nodig om deze grenswaarden en ook de definitie van termen beter te onderbouwen. Het is immers zo dat iedere gemeenten zelf keuzes dient te maken over wat zij hittebestendig vindt. Een goede lokale afweging en onderbouwing is van belang. Het doel van dit praktijkonderzoek is om met meerdere gemeenten de richtlijnen concreter uit te werken en gemeenten handvatten te geven om zelf specifieke grenswaarden te kiezen. De verwachting is dat andere gemeenten bij een bredere onderbouwing makkelijker de voorgestelde richtlijnen grenswaarden overnemen of daar hun eigen specifieke invulling in kiezen. En dus concreet aan de slag kunnen met het hittebestendig inrichten van de buitenruimte. In dit onderzoek zijn de richtlijnen in de praktijk onderzocht door metingen, interviews foto’s en GIS analyse te combineren. Voor elke van de richtlijnen worden de methode, resultaten en aanbevelingen beschreven zodat de aanpak eenvoudig opschaalbaar is naar andere gemeenten.

Referentie Kluck, J., Solcerova, A., de Groot, M., van Kruiningen, M., Helmer, M., Westera, H., Keizer, R., Huisman, S., Sahit, F., van Zandbrink, L., Wetzels, V., van den Acker, R., & Kleerekoper, L. (2020). Praktijkonderzoek Hitte richtlijnen: resultaten zomer 2020. Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 1 november 2020

Publicatiedatum

nov 2020

Auteur(s)

Monique de Groot
Mark van Kruiningen
Madeleen Helmer
Hilde Westera
Ruben Keizer
Sanne Huisman
Francesca Sahit
Luc van Zandbrink
Vera Wetzels
Raeven van den Acker

Publicaties:

Research database