Kenniscentrum Techniek

Zorg voor je buurt

Boek

Hoe kan de gebouwde omgeving ervoor zorgen dat ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen? Het Lectoraat Bouwtransformatie van Urban Technology presenteerde onlangs een serie oplossingen voor de ouderenvriendelijke stad in de publicatie Zorg voor je buurt.

Deze publicatie is een verkenning van de manier waarop het
ruimtelijk perspectief kan bijdragen aan het realiseren van
een ouderenvriendelijke stad. Op basis van deze verkenning
signaleren we drie kennisvragen:
1. Grip op buurtfundamenten: wat zijn, mede geredeneerd
vanuit het gebruik en de beleving van de leefomgeving door
ouderen, de belangrijkste routes, voorzieningen en plekken
op buurtniveau?
2. Dynamische monitoring van transities: wat gebeurt
er, staat er te gebeuren en wat betekent dit gezamenlijk
(dataverzameling)?
3. Op zoek naar nieuwe arrangementen: wat zijn concrete
oplossingsmogelijkheden en welke partijen kunnen elkaar
daarin versterken?

Gepubliceerd door  Urban Technology 1 april 2016

Publicatiedatum

apr 2016

Auteur(s)

Sophie van Ginneken

Publicaties: