Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Verkeerstelling Oude Pijp Amsterdam

September 2016

Rapport

Drukte en toekomstige veranderingen in het gebied (met de Rode Loper en de Noord-Zuid lijn) waren aanleiding voor dit verkeersonderzoek. Het is uitgevoerd door 42 studenten van de Hogeschool van Amsterdam voor de minor Urban Logistics. Stadsdeel Zuid was opdrachtgever.

De studenten hebben op 7 locaties, 3 dagen het verkeer geobserveerd. Er zijn 6541 voertuigen geteld. Het rapport presententeert de verdeling over de dag, de verschillende vervoerstypen en de segmenten horeca, bouw, pakket en foodretail. Deze segmenten hebben een vergelijkbaar aantal vrachtvervoersbewegingen.

Opvallend is, dat op circa een kwart van de vrachtvoertuigen geen bedrijfsnaam vermeld staat. Ook het laad- en losverkeer is geobserveerd. Hieruit blijkt dat slechts 56 procent van de vrachtvoertuigen gebruik maakt van laad- en losplekken. In 10 procent van de gevallen worden deze bezet gehouden door persoonsvoertuigen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susanne Balm.

Gepubliceerd door  Urban Technology 7 april 2017

Publicatiedatum

apr 2017

Auteur(s)

Nick Heijdeman

Publicaties: