Kenniscentrum Techniek

Urban Factory

Inspirerende cases: ontwerpen met gerecycled materiaal

Boek

Deze online publicatie is gemaakt in het kader van een verkenningsonderzoek dat is uitgevoerd binnen het project Urban Factory in de periode juli tot en met december 2015. Het dient als database om inspirerende cases op het vlak van circulaire productontwikkeling en hergebruik van grondstoffen te laten zien.

Alle cases die hier worden gepresenteerd zijn verzameld uit relevante online databanken, populaire blogs en platforms die geassocieerd zijn met duurzaamheid, recycling, eco-design en circulaire economie. Er is gekeken naar het hergebruik van grondstoffen, de materialen en halffabrikaten die daarvan gemaakt worden, de toegepaste productietechnieken en de toepassingsgebieden.

Gepubliceerd door  Urban Technology 1 maart 2016

Publicatiedatum

mrt 2016

Publicaties: