Kenniscentrum Techniek

Stadslogistiek met lichte elektrische voertuigen

Artikel

In het LEVV-LOGIC-project is onderzoek gedaan naar de inzet van LEVV’s in stadslogistiek. Het onderzoek is in 2016 gestart vanuit de behoefte van mkb-logistiek dienstverleners om LEVV’s rendabel in te zetten. Tijdens dit project hebben de Hogescholen van Amsterdam, Rotterdam en Arnhem en Nijmegen samengewerkt met logistiek dienstverleners, verladers, voertuigaanbieders, netwerkorganisaties, kennisinstellingen en gemeenten. Met elkaar hebben zij via workshops, praktijkonderzoek en experimenten nieuwe kennis ontwikkeld over logistieke concepten en businessmodellen voor de inzet van LEVV’s. Dit artikel is de conclusie van de eindpublicatie van LEVV-LOGIC. Deze is in hardcopy (mail naar levvlogic@hva.nl) en digitaal beschikbaar via www.hva.nl/levvlogic inclusief complete literatuurlijst.

In Nederland rijden bijna één miljoen bestelauto’s rond blijkt uit onderzoek van Connekt/ Topsector Logistiek (2017). Een groot deel daarvan doet ook de steden aan. Het aantal bestelauto’s in stadslogistiek neemt toe door een groei van horeca, van online aankopen door consumenten en bedrijven, van bouw- en renovatiewerken en van een veranderende klantvraag: zendingen worden kleiner en tijdkritischer. De groei van het vrachtverkeer heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid van steden en woonwijken. Ook stuit de productiviteit in stadslogistiek op problemen: tijdverlies door opstoppingen en zoeken naar een laad- en losplek, een lage beladingsgraad en niet betrouwbaar kunnen leveren aan klanten. Intussen wordt de doelstelling om stadslogistiek in 2025 uitstootvrij te maken steeds concreter; sommige steden kiezen er zelfs voor om dieselvoertuigen te gaan verbannen. Lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) kunnen voor verschillende stadslogistieke stromen bijdragen aan een oplossing, omdat ze stil, wendbaar en uitstootvrij zijn en minder ruimte in beslag nemen dan conventionele bestel- en vrachtauto’s.

Referentie Balm, S., & Ploos van Amstel, W. (2018). Stadslogistiek met lichte elektrische voertuigen. Logistiek +: Tijdschrift Voor Toegepaste Logistiek, 2018(6), 58-71. http://www.kennisdclogistiek.nl/publicaties/stadslogistiek-met-lichte-elektrische-vrachtvoertuigen
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 11 december 2018