Kenniscentrum Techniek

Slimme bouwlogistiek

onderzoek naar de fundamenten van slimme en schone bouwlogistiek in steden

Verslag

Door de groeiende stadsbevolking en de economische opleving neemt de behoefte aan bouw- en renovatiewerkzaamheden in steden toe. Huizen, openbare voorzieningen, winkels, kantoren en infrastructuur moeten worden afgestemd op het toenemende aantal inwoners en bezoekers, stedelijke functies en veranderende normen. Bouwprojecten dragen na afloop bij aan de aantrekkelijkheid, duurzaamheid en economische vitaliteit van stedelijke gebieden. Bij een onzorgvuldige aanpak hebben transportactiviteiten ten behoeve van bouwwerkzaamheden echter een negatief effect op de omliggende buurt. De bouw is verantwoordelijk voor naar schatting 15 tot 20 procent van de vrachtwagens en 30 tot 40 procent van de bestelwagens in steden [1]. In het CIVIC project is vastgesteld dat bouwgerelateerd vervoer in de onderzochte steden een van de grootste uitdagingen vormt voor verbetering van de duurzaamheid. Om milieutechnische, maatschappelijke en economische redenen is er behoefte aan slimmere, schonere en veiligere oplossingen voor bouwlogistiek in stedelijke gebieden. In veel Europese steden en grootstedelijke gebieden lijkt echter een gevoel van urgentie te ontbreken of zorgt een gebrek aan kennis voor een passieve houding.

Referentie Balm, S., Berden, M., Morel, M., & Ploos van Amstel, W. (2018). Slimme bouwlogistiek: onderzoek naar de fundamenten van slimme en schone bouwlogistiek in steden. CIVIC.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 1 oktober 2018