Kenniscentrum Techniek

Slim omgaan met het bestek

Artikel

Bimming Business geeft in dit onderzoek verschillende bouwpartijen inzicht in het communiceren, verwerken & beheren van technische en niet-technische projectinformatie. Ontwikkelaars, leveranciers, belangenorganisaties, stichtingen en opdrachtgevers kunnen allen profiteren van een geïntegreerde projectsamenwerking.

De ontwikkelende partijen hebben hierover de volgende vraag gesteld:

Hoe kunnen gegevens uit het bouwbestek digitaal intelligent worden ingezet in het bouwproces en wat voor veranderingen zijn er nodig?

Het bestek als beschrijving van het werk is een klein onderdeel in de technische uitwerking van het ontwerp. De bouwkundige informatie van het project kan stapsgewijs per detailniveau worden uitgewerkt binnen één informatiemodel. Het resultaat is een volledig technische uitgewerkt ontwerp waarin alle beslissingen en afspraken zijn te herleiden naar de oorspronkelijke functionele eisen. Het ontwerpproces waarin verschillende partijen samenwerken met ketenintegratie en of lean zal zich ontwikkelen als een groeimodel van bouwtechnische informatie met system engineering. De kwalitatieve informatie van alle ruimten, elementen en objecten die aan het project toebehoren zijn onderdeel van dit groeimodel. Deze kwalitatieve informatiespecificatie1 groeit tijdens het project en het bestek zal een tussenstap in het groeimodel zijn. Het is een fase in het ontwerp project waar een vastgesteld detailniveau van kwalitatieve informatie is vereist. Om het bestek te digitaliseren in het ontwerpproces zal er overleg moeten zijn met elke betrokkenen partij in de keten. Samenwerking is de sleutel om deze transparante manier van communiceren te realiseren.

Voor de verschillende betrokkenen partijen is uiteengezet hoe zij zich kunnen inpassen met deze nieuwe werkmethodiek en manier van samenwerken. De partijen worden op andere wijze betrokken in het ontwerpproces en relaties met de overige partijen gaan veranderen. In het onderzoek zijn de partijen centraal in het ontwerpproces gezet. Op gebied van communicatie, proces en project is uitgelegd waar de aandachtspunten en voordelen liggen voor iedere partij.

Gepubliceerd door  Urban Technology 31 mei 2013

Publicatiedatum

mei 2013

Publicaties: