Kenniscentrum Techniek

Slim laden must have bij groei elektrisch vervoer

Onderzoek naar kosten en baten van slim laden

Verslag

Slim laden biedt – naar verwachting – de mogelijkheid om grote aantallen elektrische auto’s te laden op zoveel mogelijk duurzame energie uit zon en wind. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om de energievraag te accommoderen binnen de kaders van het elektriciteitssysteem. In deze studie doen CE Delft en APPM in opdracht van Enpuls, en in samenwerking met Hogeschool van Amsterdam en ElaadNL, onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van slim laden.

De in het Klimaatakkoord genoemde 2,8 miljoen elektrische auto’s in 2030 zorgen voor een significante CO2-reductie t.o.v. auto’s op fossiele brandstoffen. Door op het ‘gewenste moment’ op te laden, kan die besparing verder oplopen. Uit dit onderzoek volgt dat bij normaal laden (zonder optimalisaties), de piekvraag op het laagspanningsnet met bijna 50% groeit, van 6,5 naar 9 GW. Op jaarbasis vertegenwoordigt het opladen van deze auto’s dan een CO2-uitstoot van 1,6 Mton, vanwege elektriciteitsproductie met een deels fossiele energiemix.

Optimaliseren van het laadgedrag op alleen CO2-uittstoot (o.b.v. beschikbaarheid zonne- en windenergie), reduceert de uitstoot met 19 procent (0,31 Mton per jaar bij 2,8 mln. auto’s). Het stuursignaal van dit scenario levert echter extra pieken op het elektriciteitsnet op, van 2,8 GW t.o.v. ongestuurd laden. Daardoor zijn de maatschappelijke kosten hoger dan de baten. Wanneer rekening wordt gehouden met netwerkcapaciteit, wordt de CO2-uitstoot met 11 procent (0,18 Mton) verlaagd en de piek op het laagspanningsnet juist met 2 GW gereduceerd t.o.v. ongestuurd laden. Het directe kostenvoordeel van deze scenario’s is respectievelijk €42 tot €50 per elektrische auto per jaar op de bruto energieprijs.

Referentie Alting Siberg, W., Haarman, A., Scholten, B., Idema, H.-J., Afman, M., Scholten, T., van den Hoed, R., Groot, J., Noordijk, R., van der Poel, G., & Refa, N. (2019). Slim laden must have bij groei elektrisch vervoer: Onderzoek naar kosten en baten van slim laden. CE Delft. https://www.ce.nl/publicaties/2268/slim-laden-must-have-bij-groei-elektrisch-vervoer-onderzoek-naar-kosten-en-baten-van-slim-laden
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 12 maart 2019

Publicatiedatum

mrt 2019

Auteur(s)

Willem Alting Siberg
Allard Haarman
Bas Scholten
Harm-Jan Idema
Maarten Afman
Thijs Scholten
Robert van den Hoed
Jeroen Groot
Ruud Noordijk
Gijs van der Poel
Nazir Refa
Nazir Refa

Publicaties:

Research database