Kenniscentrum Techniek

Ruimte om te delen

de CT Infobox tien jaar in werking

Verslag

De CT Infobox is een samenwerkingsverband tussen tien organisaties binnen het veiligheids-, opsporings- en inlichtingendomein die hun krachten hebben gebundeld om een bijdrage te kunnen leveren aan de bestrijding van terrorisme. In de CT Infobox worden gegevens over personen uitgewisseld en wordt intensief samengewerkt tussen partijen om zo goed mogelijk op te kunnen treden tegen personen die een gevaar vormen voor de staatsveiligheid. In 2015 is het tien jaar geleden dat het convenant voor de CT Infobox werd ondertekend. Bij het Coördinerend Beraad van de CT Infobox bestaat de behoefte de oorspronkelijke opzet van de CT Infobox en de ervaringen die in de afgelopen 10 jaar met de CT Infobox zijn opgedaan te analyseren, zodat bezien kan worden of de CT Infobox werkt zoals wordt beoogd en of de CT Infobox op punten verder kan worden doorontwikkeld. Het gaat hierbij om zaken als de samenstelling van deelnemende partijen, de ontwikkelingen die zich voordoen in de aard en omvang van de gegevens die zich voor uitwisseling lenen, en de producten die de CT Infobox oplevert.

Referentie de Poot, C. J., & Flight, S. (2015). Ruimte om te delen: de CT Infobox tien jaar in werking. WODC. https://www.wodc.nl/binaries/2482-volledige-tekst_tcm28-73660.pdf
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 1 januari 2015

Publicatiedatum

jan 2015

Auteur(s)

S. Flight

Publicaties:

Research database