Kenniscentrum Techniek

Roadmap foodlogistiek

Boek

LOGISTIEKE UITDAGINGEN VOOR DE FOODSECTOR IN DE MRA OM IN 2025 EEN LICENSE TO OPERATE TE HEBBEN EN INNOVATIES MOGELIJK TE MAKEN

Het thema voedsel is van groot belang voor de Metropoolregio Amsterdam. Niet alleen omdat er vele monden te voeden zijn maar ook omdat het een belangrijke economische sector is. Alle schakels van de voedselketen zijn in de regio vertegenwoordigd. Bovendien heeft de manier waarop de stad en de industrie van voedsel en grondstoffen worden voorzien grote invloed op de leefbaarheid en duurzaamheid van de stad. Met toenemende verstedelijking en toerisme in de stad én de doelstelling om in 2030 zero-emissie te zijn als Amsterdam, staat de food sector in de Metropoolregio Amsterdam voor een enorme uitdaging.


Hogeschool van Amsterdam (HvA) Urban Technology, het onderzoeksprogramma van de Faculteit Techniek van Hogeschool van Amsterdam sluit met het onderzoek naar Duurzame Stedelijke Voedselsystemen aan bij de urgentie van het thema voedsel. Het onderzoek richt zich op technische, logistieke en (ruimtelijke) organisatorische oplossingen om het sluiten van kringlopen mogelijk te maken, te voldoen aan veranderende consumentenwensen en voedsel weer ‘dichter bij de burger’ te brengen en een zero-emissie sector te bereiken. De expertise binnen het Lectoraat Logistiek en binnen het thema Duurzame Stedelijke Voedselsystemen zijn gecombineerd bij het schrijven van de Roadmap Logistiek voor het cluster Food van de Amsterdam Economic Board. Het lectoraat Logistiek van de HvA bracht het schrijven van de roadmap onder in een project voor het KennisDC Logistiek Amsterdam waardoor onderzoekscapaciteit beschikbaar kwam voor het werken aan deze roadmap.

Gepubliceerd door  Urban Technology 26 januari 2017

Publicatiedatum

jan 2017

Publicaties: