Kenniscentrum Techniek

Rijden zonder handen

Het potentieel van onbemande vrachtwagens

Artikel

In dit artikel wordt een toekomstvisie geschetst voor de logisitieke sector.

Gepubliceerd door  Urban Technology 7 mei 2015

Publicatiedatum

mei 2015

Publicaties: