Kenniscentrum Techniek

Re-Organise

benutten van organische reststromen bij stadslandbouwgebieden

Anders

Nederland zit in een transitie naar de circulaire economie, een kringloopeconomie waarin zo veel mogelijk afval wordt omgezet in waardevolle producten. Het terugwinnen van grondstoffen en energie uit organische reststromen vormt een van de belangrijkste elementen van de circulaire economie. In het RAAK-MKB-project Re-Organise onderzocht de Hogeschool van Amsterdam, samen met Aeres Hogeschool Dronten, de kansen en knelpunten voor het decentraal verwerken van organisch afval. Aanleiding hiervoor waren de vragen over dit onderwerp die speelden bij meer dan tien bedrijven. Deze praktijkvragen leidden tot de centrale onderzoeksvraag: hoe kunnen organische reststromen decentraal worden verwerkt en benut door de inzet van nieuwe technische en organisatorische oplossingen, om zo meer economische en ecologische waarde te creëren? Twee stadslandbouwlocaties dienden als casestudie om praktijkgericht onderzoek te doen naar organische reststromen en businessmodellen. Daarnaast werden samen met bedrijven projecten uitgevoerd om de technieken voor de decentrale verwerking van organisch afval te optimaliseren.

Referentie Mulder, M. (2017). Re-Organise: benutten van organische reststromen bij stadslandbouwgebieden. Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 1 januari 2017

Publicatiedatum

jan 2017

Auteur(s)


Publicaties:

Research database