Kenniscentrum Techniek

Ontwerpen voor innovatieve manieren van voedselproductie

Artikel

Technologie verandert ons leven op alle gebieden. Dit geldt ook voor de voedselindustrie. Om een slag te slaan in de verduurzaming van de voedselindustrie wordt er onder meer gezocht naar nieuwe manieren van voedselproductie. Eén van de mogelijkheden is ‘smart urban farming’, een duurzame manier van groenteproductie dicht bij de plaats van consumptie door inzet van innovatieve technologie. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzoekt hoe smart urban farming teeltmodules voor de consumentenmarkt eruit kunnen zien.

Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst een deel van ons voedsel uit ‘smart urban farms’ komt: faciliteiten in de stedelijke omgeving (denk bijvoorbeeld aan leegstaande kantoorgebouwen) waarin LEDgroeiverlichting, waterteeltsystemen, klimaatregeling en sensortechnologie het mogelijk maken om efficiënt groenten te telen. Zeer kort na de oogst bereiken deze groenten ons bord. Deze disruptieve innovatie in voedselproductie zal naar verwachting ook leiden tot nieuwe consumentenproducten voor gebruik thuis, in horecagelegenheden of op (semi)openbare locaties.

Het onderzoeksproject van de HvA richt zich op het genereren van inzichten in de consumentenacceptatie van smart urban farming en het formuleren van ontwerpcriteria. Doelstelling is om de ontwikkeling van smart urban farming teeltmodules voor consumentengebruik aan te laten sluiten bij de behoeften van de consument.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 1 juni 2016

Publicatiedatum

jun 2016

Auteur(s)

Yanti Slaats

Publicaties: