Kenniscentrum Techniek

Praktijk Case BIM

Artikel

Aan de hand van praktijkvoorbeelden zijn de overwegingen in beeld gebracht om over te stappen van 2D tekenen naar 3D modelleren. Een handreiking naar het onderwijs en MKB om deze overstap te maken. Geïnspireerd door zelf al langer in de omgeving van 3D modelleren en BIM te hebben gewerkt is dit vraagstuk met enthousiasme opgepakt. De resultaten zijn aan de hand van een viertal pijlers in kaart gebracht.

De snelheid van het werkprocessen zijn vergeleken met elkaar. Door slim gebruik te maken van objecten in het 3D model is hier een behoorlijke tijdwinst te behalen. Het wijzigen in een project brengt de grootste tijdwinst met zich mee. Door dat objecten eenmalig aangepast moeten worden levert dit direct resultaat op voor het beperken van de faalkosten doordat er minder fouten worden gemaakt in het ontwerpproces. Op gebied van presentatietechnieken zijn er voordelen voor zowel de ontwikkelende als opdracht gevende partij. Het implementeren van wensen is specifieker te maken doordat de verbeelding aanzienlijk wordt vergroot met impressies en visualisaties.

Het onderzoek heeft nog een aantal open einden. Vervolgonderzoek op gebied van kennisimplementatie ligt in het verschiet.

Gepubliceerd door  Urban Technology 4 juli 2012

Publicatiedatum

jul 2012

Auteur(s)

Erik Visser, Jelle de Boer en Peter Jozefzoon

Publicaties: