Kenniscentrum Techniek

Opsporen, vervolgen en tegenhouden van cybercriminaliteit

over slimmere omgang met informatie en over de rol van politie en OM

Artikel

Nederland heeft een snelle, stabiele en betrouwbare digitale infrastructuur, waar zowel nationaal als internationaal veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. Die sleutelpositie geeft economische kansen, maar schept ook verplichtingen. Illegale activiteiten voltrekken zich op Nederlandse servers of worden (on)bewust gefaciliteerd door in Nederland gevestigde hosters. Voor de opsporing van cybercriminaliteit beschikt de politie op landelijk niveau over het specialistische Team High Tech Crime (THTC) en zijn de afgelopen jaren gespecialiseerde cybercrimeteams op regionaal niveau versterkt. De cybercrimeteams werken samen met het THTC in een landelijke structuur en ondersteunen districtsrecherches en basisteams bij de kennisopbouw voor de uitvoering van reguliere onderzoeken naar cybercriminaliteit

Omdat het opsporen en vervolgen van daders van cybercriminaliteit om meerdere redenen lastig kan zijn, wordt soms door de politie en het OM ook voor niet-straf rechtelijke oplossingen gekozen bij de aanpak van cybercriminaliteit. Voorbeelden van andersoortige oplossingen zijn verstoring van het criminele proces door het offline halen van servers. Ook inzetten op preventie door middel van waarschuw ingscampagnes, zoals recent tegen Whatsapp-fraude, is hier een onderdeel van. Bij de aanpak van cybercriminaliteit wordt ook regelmatig publiek-private samen werking gezocht en zijn diverse projecten gestart die gericht zijn op het tegengaan van verschillende cyberdelicten. Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de aanpak van geavanceerde vormen van cybercriminaliteit door politie en OM. Daarnaast is gekeken in hoeverre het opsporingsonderzoek bijdroeg aan een betere informatiepositie jegens (in het online domein vaak anonieme) verdachten en hun modus operandi en hoe deze informatie kon worden gebruikt om acties te verrichten, die niet alleen gericht zijn op opsporing en vervolging van verdachten maar ook op het tegenhouden van illegale online activiteiten.

Referentie van den Eeden, C., van Berkel, J., & de Poot, C. (2022). Opsporen, vervolgen en tegenhouden van cybercriminaliteit: over slimmere omgang met informatie en over de rol van politie en OM. Het Tijdschrift voor de Politie, 84(2), 26-29.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 1 januari 2022

Publicatiedatum

jan 2022

Auteur(s)

Claire van den Eeden
Jasper van Berkel

Research database