Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Mobiliteitsbeleid gemeenten

Rapport

Dit rapport is onderdeel van het LEVV-LOGIC project (2016-2018) waarin onderzoek gedaan wordt naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVVs) voor stadslogistiek. Steeds meer bedrijven willen LEVVs ontwikkelen of gebruiken voor het vervoer van goederen. Maar dit gaat gepaard met onzekerheid, onder andere door een gebrek aan eenduidig mobiliteitsbeleid omtrent de voertuigen. De voertuigen vallen nu vaak buiten het fiets-, elektrisch vervoer- en goederenvervoerbeleid. Deze rapportage informeert over huidige - en aankomende gemeentelijke beleidsmaatregelen die van invloed zijn op de inzet van LEVVs, en motiveert gemeenten om via mobiliteitsbeleid in te spelen op de ontwikkelingen met LEVVs.

Het LEVV-LOGIC consortium is in gesprek gegaan met experts in mobiliteitsbeleid, werkzaam bij ANWB, RAI, RVO en de gemeenten Rotterdam, Amersfoort en Delft. Daarnaast zijn beleidsdocumenten en beleidsadviesrapporten gebruikt als input voor deze rapportage. We onderscheiden verschillende rollen die gemeenten hebben in de ontwikkeling van LEVVs: stimuleren, reguleren, faciliteren en inrichten van de openbare ruime.

Het rapport licht dat toe met zes praktijkvoorbeelden, waaronder het zelf aanschaffen of subsidiëren van schone voertuigen, het verbod op bepaalde voertuigen binnen (toekomstige) milieuzones, het faciliteren van overslagpunten en het ontwikkelen van fietsstraten.

Referentie

De belangrijkste conclusie is dat LEVVs, ondanks de potentiele bijdrage aan uitstootvrij vervoer en verbeterde bereikbaarheid, niet integraal verankerd zijn in gemeentelijk beleid. Zowel als het gaat om voertuiggebruik als verdeling van de openbare ruimte, valt het segment LEVV vaak buiten bestaande of voorgenomen beleidsmaatregelen.

Daarnaast hanteren gemeenten verschillende criteria voor het subsidiëren/weren/plaatsen van voertuigen waardoor de regels steeds minder transparant worden voor ondernemers. Een andere belangrijke conclusie is dat naast stimuleren, reguleren noodzakelijk is voor opschaling. Bij voorkeur op Europees niveau omdat dit ook de automotive sector zal bewegen om LEVVs te ontwikkelen.

Tot die tijd kan Nederland, bij gebrek aan grote auto-industrie, haar innovatiekracht versterken door te focussen op de (kennis)ontwikkeling en toepassing van LEVVs.

Het rapport eindigt met vijf adviespunten voor gemeenten:

  1. Concretiseer de zero emissie stadslogistiek doelstelling met termijnen, (harde) consequenties en begrenzingen, zodat duidelijk wordt waar ondernemers naar toe moeten werken en op welke termijn.
  2. Laat functionele kenmerken van voertuigen, zoals massa, omvang, aandrijving, maar ook de toepassing/het doel van de trip (personenvervoer, eigen goederenvervoer, distributie, dienstverlening, etc.), het uitganspunt zijn voor het reguleren van voertuigen.
  3. Breng financiële prikkels zoals aanschafsubsidies in lijn met doelen voor bereikbaarheid en duurzaamheid (CO2 reductie, luchtkwaliteit, gezondheid).
  4. Beschouw (potentiele) logistieke faciliteiten als stedelijke infrastructuur, waar gemeenten een faciliterende rol in kunnen spelen.
  5. Creëer een voorkeursnetwerk van veilige hoofdroutes voor LEVVs, vergelijkbaar met hoofdroutes voor fiets, auto en OV. Deze routes kunnen bijvoorbeeld worden vormgegeven als fietsstraten van 30 km/h uur, waarin LEVVs de ruimte delen met fietsers en waar motorvoertuigen 'te gast' zijn.
Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 28 maart 2017

Publicatiedatum

mrt 2017

Auteur(s)


Publicaties: