Kenniscentrum Techniek

Lessons learned bij projecten voor gebiedsgerichte inzameling van bedrijfsafval in Amsterdam

Verslag

Het Programmateam Optimaliseren Afvalketen Amsterdam heeft de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gevraagd om onderzoek te doen naar gebiedsgerichte initiatieven voor bedrijfsafvalinzameling in Amsterdam. Het doel is om te leren van de wijze waarop gebiedsgerichte inzameling wordt opgezet en bestuurd, wat de bereikte resultaten zijn en wat de succes- en faalfactoren zijn. In dit document worden deze lessen samengevat. Voor achtergrond en verdieping wordt verwezen naar de evaluatierapporten die door de HvA per project zijn opgesteld.

In dit rapport worden achtereenvolgens de onderzocht initiatieven geïntroduceerd, de aanleiding en doelstellingen van gebiedsgerichte projecten besproken, de initiatiefnemers en projectorganisatie beschreven, de typen projecten en de omstandigheden die de keuze voor een type bepalen toegelicht , projectplanning en financiering beschreven en wordt ingegaan op het realiseren van draagvlak, de inventarisatie van de huidige situatie, aanbod, onderhandelingen en contract, oplossing en operatie, de per project gerealiseerde resultaten en de rol van de Gemeente Amsterdam.

Referentie de Rijke, S. (2018). Lessons learned bij projecten voor gebiedsgerichte inzameling van bedrijfsafval in Amsterdam. (Versie 1.0 ed.) Hogeschool van Amsterdam. http://www.kennisdclogistiek.nl/system/downloads/attachments/000/000/331/original/Evaluatie_en_lessons_learned_gebiedsgerichte_inzameling_bedrijfsafval_v1.0.pdf?1523967801
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 9 maart 2018

Publicatiedatum

mrt 2018

Auteur(s)


Publicaties:

Research database