Kenniscentrum Techniek

Horecadistributie Amsterdam: Op Weg Naar Lege Borden En Volle Straten

Onderzoek naar kansen en uitdagingen van de agri-foodlogistiek en horecadistributie in de Metropool Regio Amsterdam

Verslag

Food is een belangrijk thema voor Nederland en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Zowel op economisch, sociaal als logistiek niveau heeft Food een grote impact op onze samenleving. En door het toenemend aantal monden in Nederland, die steeds meer en gevarieerd eten, wordt deze impact groter en groter. In dit rapport wordt vanuit een analyse van de Nederlandse Agri & Food Sector, oplossingsrichtingen voor een slimmere en schonere horecadistributie voor Amsterdam en de Metropool Regio Amsterdam ontwikkeld. Dit rapport bouwt hiermee voort op de Roadmap Foodlogistie (Levelt, 2017) die een analyse geeft van de uitdagingen en kansen van de food-sector in de MRA.

Zoals beschreven in de Roadmap Foodlogistiek, is Nederland wereldwijd hofleverancier van succesvolle en innovatieve Agri & Food-bedrijven en kennisinstellingen. De nationale ambitie voor de sector Agri & Food staat omschreven in het topsectorenbeleid: internationaal leidend, duurzaam, innovatief en door de samenleving gewaardeerd. De topsector wil internationaal leiderschap bereiken door:
1. Export te bevorderen;
2. Import van grondstoffen binnen de topsector veilig te stellen;
3. Export van geïntegreerde systeemoplossingen.

Voedsel is voor de Nederlandse economie van groot belang en ook in de MRA speelt Food een belangrijke economische rol. In de MRA gaat ruim 2,2 miljard euro om in de foodsector. Dat is 2,5% van toegevoegde waarde (groothandel + voedingsindustrie + foodretail). Er werken ruim 20.000 mensen in de foodsector (1,4% van de totale werkgelegenheid in de MRA in 2016) en de sector is tussen 2005 en 2012 sneller gegroeid dan de nationale economie in diezelfde periode. Naast het grote aantal producenten en voedselverwerkerende industrie is de MRA een belangrijke locatie en logistieke hub voor de wereldwijde food-sector, waarbij Schiphol en het havengebied van Amsterdam een centrale rol innemen.

Referentie Rademakers, K.-WJF., & van Bossum, J. J. (2019). Horecadistributie Amsterdam: Op Weg Naar Lege Borden En Volle Straten: Onderzoek naar kansen en uitdagingen van de agri-foodlogistiek en horecadistributie in de Metropool Regio Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam. http://www.hva.nl/kc-techniek/gedeelde-content/nieuws/nieuwsberichten/2019/06/infarct-dreigt-voor-horecadistributie.html
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 19 juni 2019

Publicatiedatum

jun 2019

Auteur(s)

J.J. van Bossum

Publicaties:

Research database