Kenniscentrum Techniek

Haarlem Oost, kracht in de wijk

Boek

Een aantal wijken binnen Haarlem Oost vallen onder de 40 wijken, ook wel de Vogelaarwijken van Nederland genoemd.

Uit de leefbarometer en de meer specifieke cijfers rond inkomensontwikkeling en arbeidsparticipatie blijkt dat wijken in Haarlem Oost langzaam maar zeker verder op achterstand raken ten opzichte van het Haarlemse gemiddelde. In het licht van deze ontwikkelingen is het van essentiële betekenis dat bewoners en ondernemers weer perspectief kunnen zien voor hun omgeving en voor zichzelf. Sociaaleconomische problematiek vraagt om een gerichte aanpak, een aanpak op strategisch niveau. Investeren in fysiekruimtelijke interventies wordt in deze studie gezien als voorwaarde voor de aanpak van die sociaaleconomische problematiek. Op basis van het verbeteren van de fysiek ruimtelijke condities en kwaliteit kan een belangrijke bijlage geleverd worden aan de versterking van het woon- en leefklimaat in de wijken.

Titel: Haarlem Oost, kracht in de wijk

Soort publicatie : Boek

Auteur : Leene, de Bois

Uitgever : HvA

Publicatiedatum : 2012

ISBN 978-90-815797-5-9

Gepubliceerd door  Urban Technology 1 augustus 2012

Publicatiedatum

aug 2012

Auteur(s)

Peter de Bois