Kenniscentrum Techniek

Get Focus on the Business of Electric Mobility

Artikel

Docent-onderzoeker Rutger de Vries (Engineering Design and Innovation) heeft zijn paper ‘Get focus on the Business of Electric Mobility’ op het EEVC, European Electric Vehicle Conference in Brussel gepresenteerd.

Op 20 november presenteerde docent-onderzoeker Rutger de Vries (Engineering Design and Innovation) zijn paper ‘Get focus on the Business of Electric Mobility’ op het EEVC, European Electric Vehicle Conference in Brussel. Er is een transitie gaande naar meer elektrisch aangedreven voertuigen, hierdoor verandert de markt; nieuwe bedrijven zijn actief terwijl bestaande bedrijven nieuwe activiteiten ontplooien. Het paper gaat over hoe de belanghebbenden -stakeholders- in het complexe veld van elektrische mobiliteit overzichtelijk in kaart gebracht kunnen worden. Dit is interessant voor (lokale) overheden om de economische activiteit op het gebied van elektrische mobiliteit in een regio te bepalen en te stimuleren. In het paper wordt een canvas gepresenteerd voor het in kaart brengen van de stakeholders aan de hand van het de waardeketen en vier hoofdcomponenten i) elektrisch voertuig, ii) laadinfrastructuur, iii) elektriciteit en iv) diensten. De metropoolregio Amsterdam is gebruikt als case.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rutger de Vries. r.de.vries3@hva.nl .

Gepubliceerd door  Urban Technology 3 juni 2013

Publicatiedatum

jun 2013

Auteur(s)

R. de Vries
R. van den Hoed

Publicaties: