Kenniscentrum Techniek

Focus in de opsporing

een onderzoek naar de implementatie en uitvoering van de maatregelen uit het Programma Versterking Opsporing en Vervolging en het Programma Permanent Professioneel tegen de achtergrond van het voorkomen van tunnelvisie

Verslag

In 2005 verscheen het Evaluatierapport van de Commissie-Posthumus naar aanleiding van de Schiedammer Parkmoord. Dit rapport maakte vele kwetsbaarheden zichtbaar in het proces van de opsporing en vervolging. Op basis van de aanbevelingen van de Commissie-Posthumus is al kort na het verschijnen van het Evaluatieonderzoek (september 2005) het Programma Versterking Opsporing en Vervolging (PVOV) tot stand gekomen (november 2005). Dit verbeterprogramma omvat vele maatregelen die in brede zin moeten bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit en professionaliteit binnen de opsporing en vervolging. Na de invoering van de PVOV-maatregelen zijn met de komst van het Programma Permanent Professioneel (PP) in november 2010 verdere investeringen gedaan in de kwaliteitsverbetering en professionalisering bij het OM. De maatregelen uit PP kunnen als een aanvulling en verdieping worden gezien op de maatregelen die voor het OM in het Programma Versterking Opsporing en Vervolging zijn getroffen. Zij richten zich onder meer op het monitoren van lopende onderzoeken door actief te kijken naar kwetsbaarheden en afbreukrisico’s. Daarnaast wordt in PP aandacht besteed aan de evaluatie en reflectie van zaken. Centrale vraagstelling van het onderzoek is: Welke gevolgen hebben de maatregelen uit het Programma Versterking Opsporing en Vervolging (PVOV) en uit Permanent Professioneel (PP) die gericht zijn op het voorkomen van tunnelvisie voor de praktijk van de opsporing en in welke mate scheppen zij voorwaarden om tunnelvisie te voorkomen?

Referentie Liedenbaum, C. M. B., de Poot, C. J., van Straalen, E. K., & Kouwenberg, R. F. (2015). Focus in de opsporing: een onderzoek naar de implementatie en uitvoering van de maatregelen uit het Programma Versterking Opsporing en Vervolging en het Programma Permanent Professioneel tegen de achtergrond van het voorkomen van tunnelvisie. (Onderzoek en beleid; Vol. 314). Boom Lemma Uitgevers BV. https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2386-maatregelen-programma-opsporing-en-vervolging-nader-onderzocht.aspx
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 1 januari 2015

Publicatiedatum

jan 2015

Auteur(s)

C.M.B. Liedenbaum
E.K. van Straalen
R.F. Kouwenberg

Publicaties:

Research database