Kenniscentrum Techniek

Flexpower3

meer laden op een vol elektriciteitsnet

Verslag

In het project Flexpower3 is de vermogensvraag van het laden van elektrische voertuigen, in tegenstelling tot de situatie in de voorgaande projecten, voor de netbeheerder 100% beheersbaar gemaakt. Elke laadpaal krijgt een basisvermogen toegewezen die gebaseerd is op de gemiddelde vermogensvraag van de groep laadpalen waar de laadpaal bij hoort. De maximale basisvermogensvraag van een groep laadpalen die op dezelfde transformator is aangesloten is op deze manier altijd gelijk aan het aantal laadpalen maal het basisvermogen per laadpaal. Dit groepsvermogen wordt door de charge point operator (CPO) verdeeld over alleen díe laadpalen waar een actieve laadsessie op aanwezig is. Onder een actieve laadsessie verstaan we een sessie waar de batterij van het voertuig nog niet volledig opgeladen is. Als er veel auto’s tegelijk willen laden krijgen ze allemaal relatief weinig vermogen, maar als er maar enkele auto’s aanwezig zijn zullen deze net zo snel kunnen laden als bij de traditionele manier van laden.

De resultaten van het project laten zien dat het concept goed werkt. De piekvermogens die zonder aansturing zouden ontstaan door het laden kunnen bijna geheel worden vermeden door te laden op een lage basiscapaciteit per laadpaal. Ook is er logischerwijs geen sprake meer van een tweede laadpiek zoals ontstond in Flexpower1 en Flexpower2, aangezien er gedurende de dag een constant maximaal vermogen is voor het cluster. De auto’s die op Flexpowerlaadpalen zijn geladen blijken over het geheel genomen even volgeladen te worden als op de traditionele manier. Het laden duurt wel langer doordat de meeste sessies, zoals verwacht, tegelijkertijd starten en het beschikbare vermogen dus in de eerste uren van de laadsessies gedeeld moet worden met relatief veel voertuigen. Het effectief geladen vermogen per auto is daarom tijdens piekuren verlaagd. Doordat de parkeertijd van de meeste voer tuigen nog altijd veel langer is dan de benodigde tijd om te laden, merken alleen de auto’s die slechts kort parkeren iets van het slim laden. Dit betreft 13% van de laadsessies. Zij krijgen ten opzichte van een laadsessie zónder slim laden aansturing 4,8% minder energie

Referentie Groen, M., Hoogvliet, T., Niesing, H., Wolbertus, R., van Zalingen, W., & Zweistra, M. (2022). Flexpower3: meer laden op een vol elektriciteitsnet. Flexpower.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 1 januari 2022

Publicatiedatum

jan 2022

Auteur(s)

Marius Groen
Tim Hoogvliet
Hugo Niesing
Wim van Zalingen
Marisca Zweistra

Publicaties:

Research database