Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Electric freight vehicles in city logistics

Voor betere lokale luchtkwaliteit in steden is elektrische vrachtvervoer essentieel (EFV). Deze paper geeft inzicht in waarom bedrijven wel of geen EFV inzetten.

Gepubliceerd door  Urban Technology 30 maart 2017

Publicatiedatum

mrt 2017

Publicaties: