Kenniscentrum Techniek

De invloed van snelle analyseresultaten op de interpretatie van een plaats delict

een experimentele studie

Artikel

Mobiele identificatietechnieken maken het in de nabije toekomst mogelijk DNA- en vingersporen tijdens een lopend forensisch sporenonderzoek snel te analyseren, te vergelijken met referentiemonsters, en de resultaten hiervan te gebruiken in het verdere onderzoek. In dit experimentele onderzoek werd de invloed onderzocht van deze snelle analyseresultaten op de scenariovorming, en van de databankidentificaties in deze resultaten op de interpretatie van sporen door forensisch rechercheurs in Nederland. Forensisch rechercheurs (N = 65) voerden een gesimuleerd plaats delict onderzoek uit. Hierbij werden zowel de analyseresultaten als het moment waarop deze werden verstrekt gemanipuleerd. De resultaten laten zien dat snelle analyseresultaten de scenariovorming van rechercheurs beïnvloeden, en dat deze invloed afhankelijk is van het moment van de informatieverstrekking. Oordelen van rechercheurs over het belang van de sporen blijken niet door databankidentificaties te worden beïnvloed.

Referentie Meeuwissen, J., de Gruijter, M., & de Poot, C. (2017). De invloed van snelle analyseresultaten op de interpretatie van een plaats delict: een experimentele studie. Tijdschrift voor Criminologie, 59(1-2), 149-175. https://doi.org/10.5553/TvC/0165182X2017059102009
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 1 mei 2017

Publicatiedatum

mei 2017

Auteur(s)

Jaimy Meeuwissen
Madeleine de Gruijter

Research database