Kenniscentrum Techniek

Data analysis on the public charge infrastructure in the city of Amsterdam

Artikel

Voor het Electric Vehicle Symposium 27 (EVS27) in Barcelona op 18-20november 2013 is het paper Data analysis on the public charge infrastructure in the City of Amsterdam geaccepteerd.

Hierin worden voor het eerst analyses gepresenteerd van het gebruik en effectiviteit van de oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de regio Amsterdam. De gemeente Amsterdam is een voorloper in de ontwikkeling van de oplaad infrastructuur, met meer dan 500 openbare oplaadpunten. Het paper geeft een gedetailleerde analyse van gebruikspatronen van de openbare oplaadinfrastructuur in de stad Amsterdam , op basis van meer dan 110.000 laadsessies verzameld in 2012/2013 . De conclusies kunnen worden gebruikt om inzicht te krijgen in de werkelijke gebruikspatronen en kunnen leiden tot aanbevelingen betreffende verdere uitrol van laadpunten en het verhogen van de effectiviteit en business case voor oplaadpunten.

Gepubliceerd door  Urban Technology 13 november 2013

Publicatiedatum

nov 2013

Auteur(s)

R. van den hoed
R. de Vries
D. Bardok

Publicaties: