Kenniscentrum Techniek

Bureaustudie rondom de invloed van omgevings- en gebouwkenmerken op hitte in de woning

Verslag

Het doel van deze bureaustudie is om de beschikbare kennis over de invloed van gebieds- en gebouwkenmerken op hitte in de woning samen te brengen.

Voorbeelden van gebiedskenmerken zijn bijvoorbeeld de mate van verharding, de straatinrichting (zijn de rijen woningen ononderbroken of niet…), en de aanwezigheid van water. Bij gebouwkenmerken kijkt men bijvoorbeeld naar de oriëntatie van de ramen, de ligging van de kamers, en de mate van isolatie. Uit deze bureaustudie kunnen wij vervolgens maatregelen identificeren om hitte te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken. Tevens moet de bureaustudie een inschatting geven van de relatieve effectiviteit van maatregelen en geeft het uitgangspunten voor het simulatieonderzoek over hitte in de woning. Denk hierbij aan de door te rekenen periode (bijvoorbeeld de maatgevende zomer en/of hittegolf).

Naast de invloeden op gebied- en gebouwniveau, is het thermisch comfort van de gebruiker (bewoner) van de woning relevant, die mede wordt bepaald door de subjectieve beleving en het gedrag van de gebruiker. In deze bureaustudie ligt de focus dus op de invloeden vanuit het gebied en het gebouw op de daadwerkelijke stijging of daling van de binnentemperatuur. Het thermisch comfort op gebruikersniveau is hierbij een belangrijk aandachtspunt om in beschouwing te nemen, en wordt dieper op ingegaan in de “bureaustudie gebruiker”, gemaakt door het RIVM.

In de studies over gebied, gebouw en gebruiker is zo veel kennis als mogelijk gebundeld over de invloed van verschillende kenmerken op de hitte binnen de woning. De kennis over de relatie tussen kenmerken op gebied-, gebouw- en gebruikersniveau is nog in ontwikkeling. Deze studies zullen in de loop van de tijd daarom ook aanvullingen of aanpassingen nodig hebben door nieuwe ontwikkelingen en inzichten uit de praktijk.

Referentie de Vries, S., Mesdaghi, B., & Kluck, J. (Ed.) (2021). Bureaustudie rondom de invloed van omgevings- en gebouwkenmerken op hitte in de woning.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 26 november 2021

Publicatiedatum

nov 2021

Auteur(s)

Samuel de Vries
Batoul Mesdaghi

Publicaties:

Research database