Kenniscentrum Techniek

BIM en Renovatie

Artikel

De vraag naar de betekenis van BIM in de beheerfase is de aanleiding voor het opstellen van dit onderzoek. Specifiek is er onderzoek gedaan naar proces optimalisatie van renovatieprojecten bij woningcorporaties. Dit heeft geleidt tot de volgende onderzoeksvraag:

Wat zijn de mogelijkheden van een BIM werkmethodiek om processen te optimaliseren op het gebied van renovatieprojecten bij woningcorporaties?

De werkmethodiek BIM kan als middel van ketenintegratie van grote betekenis zijn over het optimaliseren van renovatie processen. Dit is onderzocht door een vergelijking op te stellen van drie stromingen:

  • Traditioneel
  • Conventioneel BIM
  • Vernieuwend BIM

Deze stromingen zijn samengesteld op basis van interviews en onderzoek naar innovatieve technologieën. Aan de hand van criteria zijn de stromingen met elkaar vergeleken. Deze vergelijking hebben tot nieuwe inzichten geleidt.

Woningcorporaties kunnen intensiever gaan samenwerken met partners. Interne bedrijfsprocessen moeten bloot worden gelegd om optimaal gebruik te kunnen maken van BIM. Dit geldt eveneens voor partners. In de uitvoering worden processen beter op elkaar aangesloten doordat verschillende partijen nauwer met elkaar samen werken in het BIM model. Waar normaal pas gehandeld wordt op de bouwplaats kan er nu in een eerder stadium een betere afstemming van processen plaatsvinden.

Controle van een uitvoering van een renovatieproject wordt eenvoudiger voor woningcorporaties. Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om een BIM model real-time te benaderen op de bouw met tablets of laptops. Modelcheck software kan van het begin tot het einde van een renovatie snel inzichtelijk maken of aan alle voorwaarden en eisen wordt voldaan. Een duurzaam BIM model wordt gecreëerd door processen van partners te koppelen met processen van een woningcorporatie. Het BIM model wordt zo optimaal gebruikt gedurende de gehele uitvoering.

Hedendaagse communicatieprocessen moeten voor een groot deel om worden gegooid om processen te optimaliseren. Dan kunnen ketenintegratie en BIM op de juiste manier worden geïmplementeerd in renovatieprojecten. Het BIM model dient als communicatie middel. Alle data is op de manier beschikbaar vanaf één centrale plek. Communicatie kan zo eenduidig en gestructureerd worden georganiseerd.

Door de juiste toepassing van een BIM werkmethodiek kunnen risico’s worden vermeden. “Traditioneel” worden bewust of onbewust risico’s genomen. De goedkoopste keuzes hoeven niet altijd de beste te zijn. Door analyses op basis van het BIM model kunnen risico’s ingeschat of vermeden worden. Risico’s worden voorkomen door het optimaliseren van processen. Dit kan door een eenduidige bron van informatie in het BIM model.

Een BIM model is niet in staat om direct gekoppeld te worden aan primaire processen1 van een woningcorporatie. Softwarepakketen die voor deze processen worden gebruikt hebben er geen mogelijkheden voor. Het BIM model kan wel een input leveren aan de primaire processen door data uit het model te exporteren.

Gepubliceerd door  Urban Technology 27 februari 2013

Publicatiedatum

feb 2013

Auteur(s)

Erik Visser, Jelle de Boer

Publicaties: