Kenniscentrum Techniek

BASSTA

onderzoek naar gedragsinterventies voor het scheiden van gfe

Verslag

Om naar een circulaire economie te bewegen moet zoveel mogelijk van ons afval weer als grondstof toegepast worden. Het goed scheiden van afval is daarvoor een belangrijke voorwaarde.

Het is echter duidelijk dat goed afval scheiden voor veel bewoners nog geen gewoonte is. Zeker in de hoogbouw met collectieve afvalvoorzieningen. Slechts 66% van het huishoudelijk afval wordt maar door huishoudens gescheiden (brongescheiden) (NVRD, 2021). Bij hoogbouw is dat zelfs maar 43%. Reden voor de Hogeschool van Amsterdam om samen met meerdere gemeenten en afvalinzamelaars onderzoek te doen naar hoe dit te
verbeteren. De kernvraag van dit onderzoek is wat gemeenten en afvalinzamelaars kunnen doen om bewoners in de stad hun afval beter te laten scheiden.

Referentie Mulder, M., Faddegon, K., Postma, S., Kappers, C., & de Leede, A. (2023). BASSTA: onderzoek naar gedragsinterventies voor het scheiden van gfe. Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 1 mei 2023

Publicatiedatum