Kenniscentrum Techniek

Anticiperen op extreme neerslag

‘Brandweer uren bezig om water uit kelders en tunnels te pompen’. ‘Ondergelopen kelders, woningen en tunnels’.

‘Straten staan blank en putdeksels komen omhoog’. Het zijn zomaar wat koppen over extreme neerslag die afgelopen jaar het nieuws haalden. Gemeenten worden steeds vaker geconfronteerd met wateroverlast als gevolg van hevige neerslag. Ze vragen zich met recht af of de extreme buien van de laatste jaren een voorbode zijn voor de toekomst. En of de toegenomen kans op wateroverlast gevolgen zou moeten hebben voor de manier waarop gemeen- ten de openbare ruimte inrichten en rioolstelsels ontwerpen en bouwen.

Bovenstaande vragen vormen het uitgangspunt voor het onderzoek ‘Anticiperen op extreme regenval in de stad’ aan de Hogeschool van Amsterdam. Het onderzoeksteam, onder leiding van Jeroen Kluck, lector water in en om de stad, bestaat uit drie ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn, of zijn geweest, bij ver- schillende adviesbureaus. Een consortium, bestaande uit de gemeenten Eindhoven, Apeldoorn, Bergen en Beverwijk, en Waternet, Stichting RIONED, Tauw en de Urbanisten, begeleidt het onderzoek. Daarnaast hebben studenten in minor (onderdeel van studie) en afstudeerstudenten bijgedragen aan het onderzoek. Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit RAAK- Publiek van de Stichting Innovatie Alliantie (SIA). RAAK-publiek is gericht op het stimuleren van samen- werking en kennisuitwisseling tussen hogescholen en professionals in de publieke sector.

Gepubliceerd door  Urban Technology 23 september 2013

Publicatiedatum

sep 2013

Auteur(s)

Rutger van Hogezand

Publicaties: