Kenniscentrum Techniek

Amsterdam Zuidoost circulair: logistiek slim samenwerken

evaluatie pilot

Verslag

Een Cross Chain Control Center voor afvalinzameling en –verwerking in Amsterdam Zuidoost.

Hoe komen we tot CO2-neutraal afvaltransport? Tijdens dit onderzoeksproject in Amsterdam Zuidoost is een eerste stap in die richting gezet. Onderzoekers van TNO en de Hogeschool van Amsterdam slaagden er samen met partners SUEZ en Renewi in om in Zuidoost een deel van het afval duurzamer te transporteren.

Het afval werd efficiënter ingezameld, organisch afval werd lokaal gerecycled en het transport werd gedaan met een elektrische bakwagen. Tijdens de pilot waren er door slimme logistiek minder ritten nodig en lukte het de CO2 flink te verminderen.

Logistieke samenwerking

Met logistieke samenwerking in de transportsector kunnen verschillende doelen worden bereikt:

• het verlagen van logistieke kosten en verhogen van de efficiency;
• CO2-uitstoot verlagen, omdat minder transportbewegingen nodig zijn;
• minder congestie op de weg.

Aandachtspunt bij samenwerking is dat niet alleen de samenwerking als geheel voordelig is, maar dat ook iedere afzonderlijke deelnemer voordeel behaalt. Het willen delen van de voor de samenwerking benodigde informatie is een belangrijke voorwaarde voor succes.

In de praktijk blijkt dat ketensamenwerking stokt aan de top. Bedrijven hebben moeite de overstap te maken van interne naar externe ketensamenwerking.

Referentie De Bes, J., & de Rijke, S. (2019). Amsterdam Zuidoost circulair: logistiek slim samenwerken: evaluatie pilot. TNO.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 1 maart 2019

Publicatiedatum

mrt 2019

Auteur(s)

Jannette De Bes

Publicaties:

Research database