Kenniscentrum Techniek

Almere, RGBG binnenste buiten

Boek

De Strategische RGBG Scenario Methode is een zelfontwikkeld analyse-, ontwerp- en evaluatie-instrument om bestaande en nieuw te ontwikkelen stedelijke gebieden beter en sneller op hun inhoudelijke prestaties, kwaliteit en strategische kenmerken te kunnen onderzoeken.

Daarnaast is het een waardevol communicatiemiddel dat in staat is om een veelvoud van belangen, opvattingen, visies en feiten met elkaar in verband te brengen. In deze publicatie is deze methode toegepast op ontwerpvoorstellen voor de stad Almere van studenten van de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Hiermee biedt het een divers aanbod aan aanbevelingen voor ruimtelijke ingrepen voor Almere en een overzicht op welke locaties in de stad dergelijke ingrepen het meest urgent zijn.

Titel: Almere, RGBG binnenste buiten, een ontwerpend onderzoek naar strategische ruimtelijk ingrepen om de cognitieve kaart van de bewoners en gebruikers van Almere te verbeteren’

Soort publicatie : Boek

Auteur : De Bois, Houtman HvA en TU Delft

Uitgever : HvA

Publicatiedatum : 2012

ISBN 978-90-815797-0-4

Gepubliceerd door  Urban Technology 1 augustus 2012

Publicatiedatum

aug 2012

Auteur(s)

de Bois
Houtman