Kenniscentrum Techniek

Aan de slag met duurzame bevoorrading

een verslag van 5 jaar onderzoek en realisatie van facilitaire logistiek bij UvA-HvA

Verslag

De aandacht voor facilitaire logistiek groeit. Steeds meer organisaties in steden werken aan het verduurzamen van logistiek vanuit hun rol als inkoper. Ze worden daarbij ondersteund door onderzoekers, adviseurs en impactorganisaties. Deze publicatie presenteert de stappen en ervaringen in het verduurzamen van de bevoorrading van de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam in de periode 2014 tot 2019. In 2014 is door het lectoraat City Logistiek en medewerkers van Facility Services een onderzoek uitgevoerd onder de eigen leveranciers van onder meer kantoorbenodigdheden, sanitaire producten, catering en diensten. Dit resulteerde in meer bewustwording over de impact van inkoop op logistiek en een drietal oplossingsrichtingen: het verminderen van afleverlocaties, het veranderen van inkoopbeleid en -gedrag. en het bundelen bij de bron. Deze oplossingsrichtingen zijn in de jaren erna op verschillende wijzen uitgewerkt en geïmplementeerd. Om nieuwe logistieke concepten in de praktijk te realiseren dienen de betrokkenen bereid te zijn om te veranderen en de benodigde kennis en middelen te hebben. De actieve betrokkenheid van change agents die verandering promoten en faciliteren en steun van het managementteam spelen hierin een cruciale rol.

Belangrijke resultaten in de praktijk zijn:

- Facilitaire goederen van vijf productgroepen worden centraal afgeleverd op de SimplyMile hub aan de rand van de stad. Vanaf daar worden de goederen gebundeld en met elektrische vrachtvoertuigen naar de UvA-HvA locaties gebracht.
- Privépakketten en zakelijke poststukken worden door bezorgers centraal afgeleverd en gedistribueerd via pakketkluizen van MyPup.
- De eisen en wensen omtrent duurzaam vervoer zijn waar mogelijk opgenomen in aanbestedingen voor de levering van cateringproducten en facilitaire goederen en diensten. - Het aantal aflevermomenten aan de deur is verminderd met 15 à 20%.
- De elektrische voertuigen maken zo’n 52.000 uitstootvrije kilometers in de stad op jaarbasis.
- Het aantal gereduceerde kilometers in de logistieke ketens van leveringen voor de UvA-HvA ligt tussen de 50.000 en 100.000 km per jaar.
- De samenwerking tussen logistieke hub Deudekom en PostNL is uitgegroeid tot de landelijke formule SimplyMile waarmee ze in 2019 de aanbesteding van de Haagse hub wonnen, lokale logistieke ondernemers betrekken en met steeds meer leveranciers samenwerken.
- Circa 85 studenten hebben via onderzoeksprojecten kennis ontwikkeld en bijgedragen aan onderzoek naar facilitaire logistiek.

Het volume van UvA-HvA is groot genoeg om de rol van ‘launching customer’ te vervullen. Echter zitten de nieuwe logistieke concepten niet gelijk op een rendabel niveau en is het aantal gereduceerde kilometers nog beperkt. Opschalen naar stromen binnen en buiten de UvA-HvA heeft dan ook hoge prioriteit voor de logistiek dienstverleners. Dit vraagt om doorzettingskracht want de snelheid waarmee het uitrollen, uitbreiden en repliceren gaat, is tot op heden traag. Een reden hiervoor is dat duurzame logistiek vaak geen hoge urgentie heeft bij account- en contractmanagers. Daarnaast vraagt opschalen om aanpassingen aan het distributieproces in de panden van de ontvanger. De verantwoordelijkheden en de faciliteiten voor het ontvangen van goederen dienen opnieuw afgestemd te worden op het logistieke concept. Ook ontstaat een risico wanneer inkopers de logistieke oplossing gaan bepalen voor hun leveranciers: er kunnen nieuwe inefficiënties ontstaan in de keten.

De UvA-HvA gaat ook in 2020 verder met het verduurzamen van de bevoorrading. Er wordt gewerkt aan een plan om de overlast van de zakelijke pakketstroom (dagelijks 250 stuks) te beperken via een centraal afleveradres, de inzet van uitstootvrij vervoer en de uitlevering via pakketkluizen. Voor de aanbesteding van het nieuwe afvalcontract wordt een nieuwe visie op grondstoffenmanagement geformuleerd.

Referentie Balm, S. (2020). Aan de slag met duurzame bevoorrading: een verslag van 5 jaar onderzoek en realisatie van facilitaire logistiek bij UvA-HvA. Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 1 januari 2020

Publicatiedatum

jan 2020

Auteur(s)


Publicaties:

Research database