Kenniscentrum Techniek

Urban Knowledge

Perspectieven voor de stad en de stedelijke professional

Urban knowledge

Met de uitvoering van het onderzoek ‘Het stedenbouwkundig bureau van de toekomst’ (zie eerste rapportage van het RAAK-project) aan de Hogeschool van Amsterdam is een kennisplatform tot stand gekomen over de inhoud en onderlinge positionering van stedelijke theorieën, methoden en casussen. Het platform stelt de stedelijk professional (al werkend en lerend) in staat, in samenspraak met collega’s, de beschikbare interdisciplinaire kennis over ruimtelijke analyses in stedelijke gebieden te ontsluiten, te delen en te vergroten.

In deze zin is de hoofdvraag van het onderzoek, zoals hieronder vermeld, beantwoord: Hoe kunnen de stedenbouwkundige bureaus voldoen aan de actuele vraag van de markt naar kennis van fysiekruimtelijke factoren die van belang zijn voor duurzame sociaaleconomische waardeontwikkeling van steden?

In het onderzoek bleek dat de specifieke deelvragen van de hoofdonderzoeksvraag zeer complex van aard waren. De deelvragen van het onderzoek zijn daarom beantwoord in relatie tot het einddoel van het onderzoek: het maken van een kennisplatform voor de stedelijk professional.

De vraagstukken die voor de beroepsgroep erg interessant zijn, maar vooralsnog zijn blijven liggen, zijn benoemd als uitdagingen voor de toekomst. Het onderzoeksteam ziet het als een uitdaging om het www.urban-knowledge.nl kennisplatform, ook na de afronding van het onderzoek, eind juni 2014, in samenwerking met partners actueel te houden. Met onderhavig rapport beogen we in een eerste reactie op dat streven richting te geven aan de ontwikkelpotenties en -mogelijkheden voor de verdere uitbouw van het kennisplatform. Aan de hand van een beschouwing op de stedelijke ontwikkelingen en stedelijk professionals van vandaag de dag, in het licht van perspectieven voor de toekomst.

Gepubliceerd door  Urban Technology 13 november 2014

Publicatiedatum

nov 2014

Auteur(s)

Peter de Bois
Joris Dresen
Camila Pinzon
Elena Selezneva
Cunera Smit

Publicaties: