Kenniscentrum Techniek

Ontwerpen met biobased plastics

Unieke eigenschappen en inspirerende toepassingsmogelijkheden

Ontwerpen met biobased plastics

‘Ontwerpen met biobased plastics’ is de eindpublicatie van het project “Design Challenges with Biobased Plastics”. In dit onderzoeksproject deed de HvA, samen met diverse mkb-bedrijven onderzoek naar de kennis een tools die ontwerpers nodig hebben om biobased plastics, kunststoffen van hernieuwbare materialen, toe te passen. De publicatie gaat in op de kansen die biobased plastics bieden en biedt praktische tools, inspirerende voorbeelden en handreikingen die het ontwerpen met deze materialen makkelijker maken.

Biobased plastics zijn kunststoffen gemaakt van hernieuwbare materialen. Het zijn relatief nieuwe kunststoffen die, omdat ze uitgaan van een onuitputtelijke bron met grondstoffen, in theorie tal van kansen bieden voor het vervaardigen van duurzame producten. In deze publicatie gaan we in op die kansen en belichten we uitdagingen waar ontwerpers en producenten voor staan bij het werken met biobased plastics. We presenteren praktische tools, geven inspirerende voorbeelden en bieden handreikingen die het werken met deze materialen gemakkelijker maken.

De afgelopen jaren is door verschillende kennisinstellingen al veel onderzoek verricht naar de ontwikkeling van biobased plastics en naar het verbeteren van de eigenschappen ervan. Design Challenges with Biobased Plastics heeft zich op haar beurt gefocust op de toepassing van deze kunststoffen in hoogwaardige toepassingen. Het project concentreerde zich op het vergroten van ontwerpgerichte kennis, op het vertalen ervan naar praktische tools en op het creëren van
toepassingsvoorbeelden. Juist door cross-sectorale samenwerking – tussen maakindustrie én creatieve industrie – is het project erin geslaagd een aantal van de genoemde obstakels te verkleinen en daarmee de potentiele adoptie van biobased plastics in de markt te versnellen. Met de focus op durables (niet disposables) en op nieuwe biobased plastics met unieke eigenschappen (in plaats van drop-ins).

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 1 juni 2015

Publicatiedatum

jun 2015

Auteur(s)

Mark Lepelaar
Rogier ten Kate

Publicaties: