Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Taxitellingen met beeldherkenningscamera's in Amsterdam

Project

Dit project is een samenwerking met de gemeente Amsterdam rondom de (her)inrichting van taxistandplaatsen.

Het project is een aanvulling op het U-SMILE project waarbinnen scenario’s worden doorgerekend van verschillende manieren om de taxistandplaatsen in te richten en te organiseren (meer of minder snelladers, laadstations, oproepsystemen voor klanten, etc).
Op dit moment is niet bekend wat de vraag is op de taxistandplaatsen, hoe vaak een taxi niet kan laden bij een (snel)laadstation en besluit weg te rijden. Dit is relevante informatie voor de gemeente om besluiten te nemen over verdere uitrol van snellaadinfrastructuur.
Dit project levert naast inzicht voor de gemeente, ook input voor de vraagverdelingen in het simulatiemodel dat wordt ontwikkeld om groeiscenario’s van de e-taxisector en beschikbare snellaadcapaciteit te verkennen.

De Hogeschool van Amsterdam ontwikkelt geavanceerde beeldherkenninsgsoftware voor camera’s die worden geplaatst op een aantal taxistandplaatsen en bij snellaadstations in Amsterdam om dag en nacht taxi’s en passagiers te tellen. De camera’s herkennen of een auto een taxi is, hoeveel mensen aanwezig zijn, hoeveel mensen instappen en hoeveel wachtende taxi’s er zijn bij de snellaadstations. De op de camera geïnstalleerde software interpreteert de camerabeelden maar slaat deze beelden niet op, zodat privacy geen issue is: de camera’s registreren alleen aantallen. De tellingen helpen de gemeente om te bepalen of het aantal schone taxi’s in de stad voldoende groot is om aan de vraag naar taxivervoer bij nog te verschonen taxistandplaatsen te voldoen, als ook vast te stellen in hoeverre het aantal snellaadstations voldoende is voor de behoefte van taxichauffeurs.

Doelstelling
In dit project bestuderen we welke techniek, of combinatie van technieken de beste informatie geeft voor de beantwoording van de praktijkvragen. De bijkomende uitdaging is om de algoritmes werkend is te krijgen op de minicomputers die ingericht zijn volgens het privacy by design principe, waarbij alleen de uitkomst van de analyse en niet de beelden worden opgeslagen.
De praktijkvragen zijn:
- Wat is de vraag naar taxi’s op taxistandplaatsen? Hoeveel mensen stappen in of uit?
- Hoe vaak kan een taxi niet laden bij een (snel)laadstation doordat alle laadplekken bezet zijn?

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 21 mei 2019

Project Info

Startdatum 01 jan 2019
Einddatum 01 okt 2019