Kenniscentrum Techniek

Urban Factory

From Urban Waste to Circular Products

Project

Het project richt zich op circulair, lokaal en digitaal produceren. Circulaire productie wil zeggen het produceren op basis van afval- en reststromen op een zodanige manier dat het materiaal na afdanken van het product opnieuw hoogwaardig gebruikt kan worden. Lokaal is in dit geval binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Digitale productie tot slot houdt in met behulp van computergestuurde productietechnieken.

Het streven is om binnen dit onderzoeksproject netwerken en kennis vanuit verschillende sectoren – bouw, maak- en creatieve industrie – aan elkaar te verbinden en tegelijkertijd een stap te zetten richting concrete toepassingen en producten die lokaal weer af te zetten zijn.

Het project leidt tot een (tijdelijke) ‘Urban Factory’ op één of meer locaties in de MRA en laat zien hoe de circulaire economie concreet vormgegeven kan worden. Op basis van toegepaste onderzoek, prototyping en businessmodellen, werken we aan concrete cases vanuit het bedrijfsleven in de MRA.

Mede mogelijk gemaakt door:

Doelstelling

Het doel van het project is om middels digitale productie technieken en lokale reststromen, gemeenten en bedrijven van de maak-, bouw- en creatieve industrie in de MRA te ondersteunen bij het realiseren van circulaire productontwikkeling.

Beoogde resultaten

Samen met partners in de MRA, studenten en onderzoekers binnen de HvA, gaan we innovatieve toepassingen verkennen, productconcepten ontwerpen en prototypes ontwikkelen die bijdragen en impuls geven aan de circulaire economie in de MRA, en specifiek aan de maakindustrie.

Zo werken we momenteel aan een inventarisatie van reststromen binnen de MRA die gekapitaliseerd kunnen worden tot grondstoffen voor nieuwe productconcepten en toepassingen.

Daarnaast, wordt binnen de HvA / UvA plastic afval verzameld en tot nieuwe producten verwerkt, in opdracht van de inkoopafdeling Facilities Services HvA / UvA. Hieraan werken studenten van Innovatielab en de minor Ondernemerschap samen om tot haalbare producten en business modellen te komen.

Betrokken partijen

Bij het opzetten van projecten werken we nauw samen met het Haven Bedrijf Amsterdam en daarbij betrokken bedrijven, 3D Makers Zone, Gemeente Amsterdam en ontwerpers uit de MRA. Binnen de Hogeschool van Amsterdam werkt Urban Factory samen met de thema’s Circulair Design & Smart Production, Smart Logistics & Mobility, en Smart Urban Design.

Projectteam

I. Oskam, Lector Circular Design
L. van Dijk, Projectmanager
E. Langenberg, Onderzoeker

Contact

Heb je restmateriaal waar je mee wil verkennen naar mogelijke toepassing, of weet je een locatie met lokale reststromen waar we de Urban Factory (tijdelijk) kunnen opzetten?

Neem dan contact op met projectleider Liselotte van Dijk via: l.van.dijk@hva.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 19 juni 2024

Project Info

Startdatum 01 jun 2015
Einddatum 01 jun 2019

Contact

Liselotte van Dijk
Erno Langenberg