Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Publicaties

2018

Wetenschappelijke (peer reviewed) publicaties

Van Helmond, W., O’Brien, V., de Jong, R., van Esch, J., Oldenhof, S. & de Puit, M. (2018). Collection of amino acids and DNA from fingerprints using hydrogels. Analyst, 2018, advanced article (DOI:10.1039/c7an01692a).

Van den Eeden, C. A. J., Ost, J., de Poot, C. J., & van Koppen, P. (2018). Solving the puzzle: The effects of contextual information and feedback on the interpretation of a crime scene. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling (early online publication). (DOI: 10.1002/jip.1494)

2017

Wetenschappelijke (peer reviewed) publicaties

Van den Eeden, C.A.J. & de Gruijter, M. (2017). Psychologische invloeden op forensisch-technisch onderzoek. In P.J. van Koppen, J.W. de Keijser, R. Horselenberg & M. Jelicic (Eds.), Routes van het Recht (pp. 203-216). Boom Juridische Uitgevers.

Van den Eeden, C. A. J., de Poot, C. J., & van Koppen, P. J. (2017). From Emergency Call to Crime Scene: Information Transference in the Criminal Investigation. Forensic Science Policy & Management An International Journal, 8(3-4), 79-89. DOI: 10.1080/19409044.2017.1385660

De Gruijter, M., Meeuwissen, J., & de Poot, C. J. (2017). De invloed van snelle analyseresultaten op de interpretatie van een plaats delict: Een experimentele studie. Tijdschrift voor Criminologie, 59(1-2), 149-175.  (DOI:10.5553/TvC/0165182X2017059102009)

De Gruijter, M., Nee, C., & de Poot, C. J. (2017). Rapid identification information and its influence on the perceived clues at the crime scene: An experimental study. Science and Justice, 57(6), 421-430. (DOI: doi: 10.1016/j.scijus.2017.05.009)

De Gruijter, M., Nee, C., & de Poot, C. J. (2017). Identification at the crime scene: the sooner, the better? Constructing scenarios with rapid identification information at the crime scene. Science and Justice, 57(4), 296-306. (DOI: 10.1016/j.scijus.2017.03.006)

Van Helmond, W., Kuijpers, C-J., van Diejen, E., Spiering, J., Maagdelijn, B., & de Puit, M. (2017). Amino acid profiling from fingerprints, a novel methodology using UPLC-MS. Analytical Methods, 9(38), 5697-5702. (DOI: 10.1039/c7ay01603d)

de Poot, C. J., van Prooijen, J-W., & de Keijser, J. (2017). Experimenten in de criminologie. Tijdschrift voor Criminologie, 59(1-2), 3-9. (DOI:10.5553/TvC/0165182X2017059102001)

Professionele publicaties

Adema, I.R., Duzijn, R., de Poot, C.J., van der Putten, W.G.H.M., Reijnders, U.J.L., Wiersema, T.G. (2017). De dood als startpunt. Een onderzoek naar de keten van lijkschouw tot gerechtelijke sectie. Den Haag: Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie. (Rapport is op 1 februari 2018 aangeboden aan Minister van J&V.).

De Poot, C. J. (2017) De reconstructie van strafbare feiten. Oratie Vrije Uniiversiteit Amsterdam.

Van Gestel, B. & de Poot, C.J.  (2017) Tussen risico’s en aanslagen. Over de opsporing van terroristische misdrijven. In: E. Bakker, E.R. Muller, U. Rosenthal en R. de Wijk. Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer.

2016

Wetenschappelijke (peer reviewed) publicaties

De Gruijter, M., De Poot, C. J., & Elffers, H. (2016). The influence of new technologies on the visual attention of CSIs performing a crime scene investigation. Journal of forensic sciences, 61(1), 43-51. doi:10.1111/1556-4029.12904

Mapes, A.A., Kloosterman, A.D., de Poot, C.J. & van Marion, V. (2016). Objective data on DNA success rates can aid the selection process of crime samples for analysis by rapid mobile DNAtechnologies. Forensic Science International, 264 (july), 28-33. DOI: 10.1016/j.forsciint.2016.03.020

De Gruijter, M., De Poot, C. J., & Elffers, H. (2016). The influence of new technologies on the visual attention of CSIs performing a crime scene investigation. Journal of forensic sciences, 61(1), 43-51.

De Gruijter, M., De Poot, C., and Elffers, H. (2016). Reconstructing with trace information: Does rapid identification information lead to better crime reconstructions?, Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, 14(1), 88–103. doi: 10.1002/jip.1471

Mapes, A.A., Kloosterman, A.D., van Marion, V. & de Poot, C.J. (2016). Knowledge on DNA Success Rates to Optimize the DNA Analysis Process: From Crime Scene to Laboratory. Journal of Forensic Science, 61 (4), 1055–1061. DOI: 10.1111/1556-4029.1310

Van den Eeden, C.A.J., De Poot, C.J. & Van Koppen, P.J. (2016), Forensic expectations. Investigating a crime scene with prior information. Science & Justice, 56 (6), 475-481. DOI: 10.1016/j.scijus.2016.08.003

Professionele publicaties

Mapes, S. Verheij, R. Kloos, K. Vervloet, LocalDNA - van laboratorium naar opsporingspraktijk. Rapport. Den Haag/Amsterdam: NFI/Politie/HvA/Politieacademie.

2015

Wetenschappelijke (peer reviewed) publicaties

Groeneveld, G., Puit, M. de, Bleay, S., Bradhaw, R & Francese, S. (2015) Detection and mapping of illicit drugs and their metabolites in fingermarks by MALSI MS and compatibility with forensic techniques. Nature, Scientific Reports 5:11716 | DOI:10.1038/srep1171

Gruijter, M. de, Poot, C.J. de, Elffers, H. (2015). The influence of new technologies on the visual attention of CSIs performing a crime scene investigation. Journal of Forensic Sciences. doi:10.1111/1556-4029.12904

Kloosterman, A.D., Mapes, A.A., Geradts, Z., Eijk, E. van, Koper, C., Berg, J. van den, Verhey, S., Steen, M. van der, Asten, A. van (2015) The interface between forensic science and technology: how technology could cause a paradigm shift in the role of forensic institutes in the criminal justice system. Philosophical Transactions B. DOI: 10.1098/rstb.2014.0264.

Mapes, A.A., Kloosterman, A.D. & Poot, C.J. de (2015) DNA in the criminal justice system: The DNA success story in perspective. Journal of Forensic Sciences 60(4), 851-856.

Professionele publicaties

Mapes. A.A. DNA by the Numbers – Locations of useable DNA on 24,466 crime scene samples. Forensic Magazine. October 2015

Poot, C.J. de & Flight, S. (2015) Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. Den Haag: WODC.

Liedenbaum, C.M.B., Poot, C.J. de, Straalen, E.K. van & Kouwenberg, R. (2015) Focus in de opsporing. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Mapes, A.A. & Noordam, L.M. (2015) Mobiele DNA-technieken bij de forensische opsporing: het juridisch kader. Expertise en Recht (3) 88-95.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 1 juni 2018