Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Onderwijs en onderzoek

Het lectoraat speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het onderwijs op het gebied van de forensische opsporingspraktijk aan de Politieacademie en de Hogeschool van Amsterdam.

Onderzoek

Eén van de taken van het lectoraat is het (doen) verrichten van onderzoek. Onderzoek aan hogescholen is praktijkgericht en vindt plaats in de vorm van promotietrajecten en afstudeeropdrachten. De onderzoeksvragen waar promovendi en studenten een antwoord op proberen te vinden worden geformuleerd in overleg met externe partijen, zoals de politie, de rechterlijke macht en de forensische onderzoekscentra.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 16 juli 2015