Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

LEVV-LOGIC evalueert praktijkexperimenten

met lichte elektrische vrachtvoertuigen in Living Lab

2 okt 2017 00:00 | Urban Technology

Het project LEVV-LOGIC onderzoekt de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV) voor het vervoer van goederen in steden. Onderdeel van het project is het Living Lab, wat bestaat uit vijf praktijkexperimenten. Hierbij worden verschillende toepassingen van LEVVs gemonitord en geëvalueerd. Het doel hiervan is om op basis van de dagelijkse praktijk inzicht te krijgen in de kansen en voorwaarden van de inzet van LEVVs in diverse sectoren en in verschillende steden.

In april 2017 gingen de eerste twee experimenten van start, in Amersfoort en Utrecht. Deze zijn nu afgerond. De evaluatie bestond uit een afstudeer-/stageonderzoek door een student van de HvA, een workshop logistiek concept visualiseren, een workshop business model analyse, interviews en een gezamenlijke evaluatie met de betrokkenen op locatie. De rapportages van deze experimenten zijn nu beschikbaar via de website van LEVV-LOGIC.

Experiment nr 1. Inzet CargoBike XL voor het vervoer van streekvoedsel voor duurzame foodhal in Amersfoort.

Greenolution heeft de CycleSpark-CargoBikeXL ontwikkeld. Het elektrisch aangedreven voertuig heeft drie wielen en kan met aanhanger tot 500 kilogram vervoeren. De cargobike is vanaf april 2017 wekelijks getest door 2Wielkoeiers voor de levering van goederen van Het Lokaal, een duurzame markthal in Amersfoort. Tijdens het experiment is gebleken dat het voertuig geschikt is voor het vervoer van zware producten waaronder melk en kratten met levensmiddelen. Het voertuig heeft lagere kosten in vergelijking met een bestelbus en past bij de duurzame bedrijfsvoering die Het Lokaal nastreeft.

In samenwerking met het HvA Onderwijslab en met maquettes van Turn2Improve werd van het logistieke concept een filmpje gemaakt.

Gabrielle Veldhuijzen, oud-student Logistiek en Economie, gebruikte het experiment voor haar afstudeeronderzoek voor LEVV-LOGIC. Zij is inmiddels afgestudeerd.

Experiment nr 2. Inzet van vrachtfietsen voor service monteurs, vanaf een hub in Utrecht.

CityServiceBike, biedt een overslaglocatie voor service en installatiemonteurs waar zij hun bestelbus parkeren en over stappen op een elektrisch aangedreven vrachtfiets. Het concept is getest van mei tot en met augustus 2017 in Utrecht, door onder andere Coca-Cola, Douwe Egberts en KPN. De fietsen werden geleverd door Juizz en Urban Arrow en Mobilock leverde het slot en bijhorende app. Monteurs geven aan met de fiets sneller bij de klant te zijn en per klant 15 a 20 minuten te kunnen besparen doordat er niet gezocht hoeft te worden naar een parkeerplek. Voor optimaal gebruik is het van belang dat bedrijven hun planning aanpassen op het gebruik van CityServiceBike.

In samenwerking met het HvA Onderwijslab en met maquettes van Turn2Improve werd van het logistieke concept een filmpje gemaakt, Islam Morse, student Logistics Engineering, gebruikte het experiment voor zijn derdejaars stageonderzoek voor LEVV-LOGIC. Hij is inmiddels gestart met afstuderen.

Volgende experimenten

Experiment drie en vier zijn recent gestart. Deze vinden plaats in Maastricht samen met Maastricht Bereikbaar en met City Hub in Amsterdam. Het vijfde en tevens laatste experiment start in 2018.

Download rapportages

Experiment 1.

Experiment 2.

Meer weten? Of een bijeenkomst bezoeken?

Bekijk de website www.hva.nl/levvlogic of op www.facebook.com/levvlogic of neem contact op met Susanne Balm via levvlogic@hva.nl.

LEVV-LOGIC is genomineerd voor de RAAK-award! Stem hier voor de publieksprijs.