Kenniscentrum Techniek

Mainport Logistiek

Een duurzame en efficiënte regiologistiek is cruciaal voor de internationale concurrentiekracht van de Metropool Regio Amsterdam. Het lectoraat Mainport Logistiek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) maakt zich daarom hard voor praktijkgericht onderzoek op dit gebied, met en voor bedrijven, overheden en (andere) kennisinstellingen.

Een duurzame, efficiënte logistiek valt of staat met een goede verbinding tussen luchthaven Schiphol, de zeehaven van Amsterdam en greenport Royal Flora Aalsmeer. Ook toegang tot het achterland en andere regio’s, zoals het Ruhrgebied in Duitsland en de haven van Antwerpen, is cruciaal. Digitalisering is hierbij een sleutelwoord. Digital twins helpen bijvoorbeeld te voorspellen hoeveel en wat voor vervoersbewegingen op termijn nodig zijn. Overheid en bedrijfsleven kunnen op basis hiervan weloverwogen beslissingen nemen, bijvoorbeeld over de inrichting van (verkorte of circulaire) distributieketens en de aanschaf van elektrische voertuigen.

Logistiek in de praktijk

Het lectoraat Mainport Logistiek verdiept zich in regiologistieke vraagstukken waar overheid en bedrijven in de praktijk tegenaan lopen. Hoe voorkom je files en vervuiling op de weg? Wat kun je doen bij een dreigend tekort aan elektriciteit op bedrijventerreinen? Hoe verandert een keten als bedrijven circulair gaan werken? En hoe zit het met de kosten en de baten? Het lectoraat zet op verzoek van het Amsterdam Logistics Board een overkoepelend onderzoeksprogramma op voor de Metropool Regio Amsterdam. Het doet daarnaast onderzoek voor diverse opdrachtgevers en subsidieverstrekkers.

De lector

Dick van Damme, gepromoveerd op het thema Distributielogistiek & Financiële informatie aan de Technische Universiteit Eindhoven, is sinds 2003 lector Mainport Logistiek. Binnen deze functie is hij onder meer programmaleider van het Raak-Pro project Ontketen de Keten van Catering in Food. ‘In ons vakgebied gaat het steeds meer over het grote geheel en de relatie met grote maatschappelijke transities; die naar een duurzame energie en een circulaire economie bijvoorbeeld,’ aldus Van Damme. ‘Door logistieke vraagstukken zo breed te benaderen, maken we nog meer impact.’

Onderwijs

Het lectoraat Mainport Logistiek betrekt studenten via bijvoorbeeld afstudeerstages en eindopdrachten bij het onderzoek. Het lectoraat verzorgt bijdragen aan onderwijs in de vorm van hoor- en werkcolleges in het curriculum van de opleidingen Logistics Management en Logistics Engineering.

Partners

Het lectoraat Mainport Logistiek werkt samen met de Topsector Logistiek, de Amsterdam Logistics Board (ALB), het Amsterdam Logistics Programmateam ALP en diverse grotere en kleinere logistieke bedrijven.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 23 november 2023

  dr. D.A. van Damme (Dick)

Lector Mainport Logistiek

Tel: 0621156388
d.a.van.damme@hva.nl
Bekijk profiel